ÅSIKT

Förlåt om vi blandade samman begreppen

SVT Debatts replik till Jenny Sonesson

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vår debatt i förra veckan handlade inte om aborträtten. Vi ville debattera ett kontroversiellt och nyligen introducerat test för fosterdiagnostik. I det sammanhanget bjöd vi in människor som såg möjligheter med testet, men också så klart människor som såg risker med testet. Vi pratade mycket om FOSTERdiagnostik i debatten, men vi pratade också om hur det var att leva med BARN som hade Downs syndrom. Foster som föds blir ju barn, och det är möjligt att begreppen någon gång blandades samman under direktsändningens gång. Det var inget aktivt ställningstagande i abortfrågan, så som Jenny Sonesson vill göra gällande.

I den mån det kunde tolkas som ett passivt stöd till endera sidan, ber vi om ursäkt för den språkliga blundern. Vi hade gärna haft Jenny Sonesson med i debatten, det var därför vi bjöd in henne. Men debatten gick bra att föra också utan hennes medverkan. Katerina Janouch och Peter Lindgren var lyskraftiga och kompetenta debattörer på den sida i debatten som Sonesson skulle ha tillhört.

Det rådde ingen tvekan om att de försvarade den svenska abortlagstiftningen så som den ser ut i dag. På den andra sidan i debatten var det faktiskt inte heller någon som väckte frågan om ingrepp i den rätten.

Vi välkomnar Jenny Sonessons engagemang i efterhand kring vårt program och är glada över att möta henne på den här debattsidan. Men när det här svåra ämnet kommer upp nästa gång hoppas vi att Jenny Sonesson kan hitta möjlighet att också medverka i debatten när den för hos oss i TV.

Kristina Hedberg, programledare SVT Debatt

Josefin Ziegler, projektledare SVT Debatt

FAKTA

DEBATTÖRERNA: Kristina Hedberg, programledare SVT Debatt och Josefin Ziegler, projektledare SVT Debatt​.