ÅSIKT

Alla ska behandlas lika i en demokrati

Replik från Gustav Kasselstrand om statsbidraget till SDU

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Robin Lorentz-Allard
Gustav Kasselstrand, ordförande i SDU.

Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF) har för första gången beslutat att bevilja SDU bidrag i likhet med alla andra politiska ungdomsförbund. Vänsterpartisten Rossana Dinamarca med fler reagerar nu kraftigt mot denna likabehandling. 


Dinamarca pekar ut ett antal problemformuleringar från två av SDU:s viktigaste program, invandring och brottslighet, och menar att åsikterna är oacceptabla. Vi tackar för marknadsföringen. Det här är fullt legitima åsikter som delas av en betydande grupp ungdomar.

Istället för att stämpla oss som något vi inte är borde vi föra en saklig debatt om hur vi ska kunna komma tillrätta med invandringsrelaterade problem. Vi talar öppet om invandringens baksidor till skillnad från andra ungdomsförbund som konsekvent sopar problemen under mattan och ständigt fördömer den som vågar yttra sig. Därför har vi också vuxit till ett av Sveriges största ungdomsförbund, även utan de miljonbidrag som de andra ungdomsförbunden har fått år efter år. 

Jag är övertygad om att större delen av svenskarna till skillnad från Dinamarca med fler tror på fair play och förstår att spelreglerna ska vara lika för alla i en demokrati. Så länge ett ungdomsförbund uppfyller de formella kraven för att få bidrag så är deras politiska inriktning helt ovidkommande. Allt annat hade varit en obehaglig utveckling i ett land som ju brukar stoltsera med sin öppenhet och sin demokrati.Gustav Kasselstrand


Förbundsordförande
 Sverigedemokratisk Ungdom


ARTIKELN HANDLAR OM