ÅSIKT

Ta upp fallet Fikru Maru i Etiopien, Löfven

Riksdagsledamot: Svensk medborgare har suttit fängslad utan dom i över 600 dagar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Just nu närvarar statsminister Stefan Löfven på Afrikanska Unionens årliga toppmöte i Addis Adeba, Etiopien. Det är min innerliga förhoppning och förväntan att han under detta tillfälle adresserar fallet Fikru Maru med representanter från Etiopiens regering.

Fikru Maru är en av Sveriges ledande hjärtläkare och svensk medborgare sedan 34 år. Han är dock född och uppvuxen i Etiopien och har grundat och byggt upp Addis Cardiac Hospital, Etiopiens första specialistsjukhus för hjärt-och kärlsjukvård. Det startades 2006 i samarbete med SWEDFUND, svenska statens riskkapitalbolag för investeringar i bolag och fonder i utvecklingsländer. Ett team med läkare från Sverige har åkt ner till Etiopien och opererat patienter och läkare från Etiopien har fått komma till Sverige för utbildning.

Fikru Maru fastnade år 2010, vid en av sina resor till Etiopien, i tullen med fyra resväskor som innehöll förbrukningsmaterial till sjukhuset. Händelsen var en chimär och åtalet lades ner. I maj 2013 hamnade den etiopiska tullministern i onåd hos sin regeringschef med följden att regimen utverkade ett stort antal arresteringar för att på nytt pröva fall där man kunde tänkas kompromettera tullministern. Detta ledde till att Fikru Maru under en vistelse i Etiopien utsattes för en brutal arrestering efter att hans ärende kopplats till tullministerns ministär. Vår svenske medborgare befinner sig nu fängslad i Etiopien sen över 19 månader, utan att hans fall prövats rättsligt.

Rättsprocessen inbegriper flera fall med obefintliga grunder för åtal. Man skjuter därför upp de svaga fallen då de riskerar underminera övriga åtal. Sålunda sköts ett förhör upp som planerats hållas med Maru i november 2014. Hela processen präglas och kritiseras av Fikrus advokater för saktfärdighet och skakig grund – även i relation till etiopisk lagstiftning.

Den uppmärksamhet och engagemang som Sverige tidigare visat i fall, som de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson, skulle göra stor skillnad för att snabba på en behandling av Fikru Marus fall i rättsprocessen. Schibbye och Persson satt 438 dagar i Kality-fängelset. Fikru Maru har suttit frihetsberövad i över 600 dagar.

Enligt medieuppgifter har den svenska ambassadens engagemang begränsats till det absolut nödvändiga. Nu är det är viktigt att Fikru Maru får både ett socialt och moraliskt stöd i ett läge där vi vet hur svår situationen är i etiopiska fängelser. Maru har diabetes vilket naturligtvis också kräver särskild hänsyn. I fallet Schibbye/Persson genomförde utrikesminister Bildt besök i fängelset och statsminister Reinfeldt tog upp de fängslade journalisternas fall i möte med premiärminister Zenawi. Engagemanget gav resultat så till vida att journalisterna släpptes. Det måste finnas mer att göra för Fikru Maru och statsminister Stefan Löfven besitter nu ett ypperligt tillfälle.

Vi kan inte vara tysta när svenska medborgare oskyldigt hamnar i fängelser under svåra förhållanden i andra länder. Fikru Maru behöver få en rättssäker och snabb prövning av sitt fall så att han snarast kan friges. Till det krävs ett bättre engagemang från Sverige. Jag lämnade i veckan in en interpellation till utrikesminister Margot Wallström med uppmaningen att höja engagemanget för Fikru Marus frigivande. Tillfället att omedelbart besvara denna vädjan har nu infunnit sig.

Désirée Pethrus (KD),

riksdagsledamot

ARTIKELN HANDLAR OM