ÅSIKT

Uteslutningen av Gustav Kasselstrand saknar motstycke i modern svensk politisk historia

SDU: Det absurda maktmissbruket i Sverigedemokraterna måste omedelbart upphöra.

Jessica Ohlson, förbundssekreterare SDU
Camilla Jonasson, ledamot SDU:s förbundsstyrelse
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under tisdagskvällen nåddes medlemmar i den sverigedemokratiska rörelsen och hela Sveriges befolkning av beskedet att Sverigedemokraterna öppnat ett uteslutningsärende mot SDU:s förbundsordförande Gustav Kasselstrand. Några underlag för varför ett uteslutningsärende öppnats har inte presenterats, däremot har de grova epiteten och orättfärdiga anklagelserna haglat tätt.

Uteslutningen av SDU:s förbundsordförande är skandalös och kan kritiseras av flera orsaker.

För det första finns det inga ideologiska eller politiska skillnader mellan parti och ungdomsförbund. Detta är bisarra påståenden som helt och hållet saknar grund. Att man som två olika organisationer väljer att ha olika profilfrågor eller bedriva olika politiska kampanjer är givetvis helt naturligt men i själva sakfrågorna finns det inga skillnader mellan parti och ungdomsförbund.

För det andra målas det nu upp en bild av att det är i SDU som problemen med extremistkopplingar och de ideologiskt avvikande personerna finns, när det i själva verket är så att det är partiet som gång på gång tvingas ta ställning till om extremister och rasister ska uteslutas. I SDU har vi inte haft dessa problem och i SDU accepteras inte samröre varken med vänster- eller högerextremister.

För det tredje är avsaknaden av kommunikation från partiets sida löjeväckande. Man väljer aktivt att inte föra dialog med partivänner som man i många fall arbetat tätt tillsammans med i flera års tid, för att på så sätt kunna lösa eventuella meningsskiljaktigheter. Istället skickar man hem snudd på identiska brev till 20-30 ungdomar och ber om svar på så svepande och generella anklagelser att dessa inte är möjliga att bemöta.

Det angrepp vi ser nu är inte bara ett angrepp på SDU:s ledning utan ett brutalt angrepp på hela förbundet och i synnerhet på de tusentals medlemmar som i demokratisk ordning valt Gustav Kasselstrand till förbundsordförande. Det råder ingen tvekan om vem det är SDU:s medlemmar vill se som förbundsordförande och under det senaste dygnet har också stödet från dessa varit överväldigande. Gustav Kasselstrand är och förblir förbundsordförande för SDU, oavsett vilka åtgärder partiet vidtar. Det här sättet att kväsa intern opinion saknar motstycke i modern svensk politisk historia och det absurda maktmissbruket i Sverigedemokraterna måste omedelbart upphöra.

Jessica Ohlson, förbundssekreterare SDU

Camilla Jonasson, ledamot SDU:s förbundsstyrelse