ÅSIKT

Så lyfter vi nyanlända akademiker ur arbetslöshet

Debattörerna: Med nya metoder kan vi få invandrade akademiker i arbete på sex månader, inte sex år.

1 av 3
Invandrade akademikers kompetens slösas bort i Sverige. Men det behöver inte vara så.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Invandrade akademikers kompetens slösas bort i Sverige.  Fungerande projekt som kortar vägen till jobb finns men de saknar ofta stabilt stöd. Kommunerna kan här göra skillnad. I Botkyrka driver vi ett sådant framgångsprojekt. Fler kommuner borde ta efter.

För dryga två år sedan startade det fem månader långt utbildningsprogrammet Academic Power för nyanlända akademiker av Botkyrka kommun. En del av programmet är verklighetsliknande arbetsintervjuer där de utländska akademikerna får utveckla sitt sätt att presentera sina färdigheter. Och det funkar. Hittills har programmet omfattat 136 personer. Sex månader efter avslutat program hade hela 63 procent ett arbete och 67 procent av dessa hade ett kvalificerat arbete inom deras kompetensområde. Insatserna leder till kvalificerade jobb, vilket är viktigt inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genomsnittstiden för en nyanländ akademiker att komma i arbete annars är mellan sex och sju år.

Arbetsintervjuer skiljer sig åt länder  emellan och intervjusituationen kan därför vara helt ny och intervjufrågor som är vanliga i Sverige uppfattas som främmande. Frågor om stresshantering kan exempelvis besvaras med en situation från ett flyktingläger. Det belyser hur olika våra perspektiv och erfarenheter kan vara.

Vi har träffat många drivna och kompetenta nyanlända och hjälpt dem med verktyg för att knäcka koderna i intervjusituationen. En sådan person är  Diana, en syrisk ingenjör bosatt i Botkyrka som i december 2013 kom som flykting till Sverige. Genom programmet fick hon praktikplats på Skanska och har i dag goda chanser att få en fast anställning.

Att det går att skynda på arbetsmarknadsetableringen påpekades nyligen av  Saco och av Arbetsförmedlingen. De poängterar också att många utländska akademiker kan få in en fot på arbetsmarknaden med relativt enkla program till låga kostnader.

Kostnaderna för ett program av den här karaktären är små och återbetalningen relativt snabb. I relation till vad det svenska samhället betalar för att utbilda en person, från grundskola till högskoleexamen, är det närmast  oförsvarbart att vi inte är bättre på att tillvarata den resurs som utländska akademiker utgör.

Hela programmet kostar bara cirka två miljoner kronor per år. Kommuner som vill starta egna liknande program välkomnas att låna av Academic Powers idé.

Här är några punkter vi tror är viktigt att tänka på:

Ställ höga krav på svenskkunskaper så att deltagarna sen vågar prata och uttrycka sig

Två månaders utbildning i svenska via  SFI är ett krav.

Storytelling som tar fasta på individens mål genomsyrar hela programmet.

Starta mentorskap och andra nätverksaktiviteter

Vi erbjuder personliga mentorer från näringslivet, Sacos förbund och övriga civilsamhället.

Fokusera på att etablera individen i det svenska samhället

Stöd deltagarna i kontakterna med samhälle och myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen.

Erbjud tidiga vägledningsinsatser

Stärk deltagarnas självkänsla och fördjupa kunskaperna om den kvalificerade arbetsmarknaden.

Bara i Botkyrka finns det i dag omkring 3 600 utländska akademiker, motsvarande siffra totalt i hela Sverige är 310 000. Om lika många fick tillgång till program som Academic Power och resultaten var desamma som i Botkyrka skulle 195 300 (det vill säga 63 procent av 310 000) kunna ha ett arbete och cirka 131 000 (67 procent) ha ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning. Det skulle innebära stora vinster för såväl individ som samhälle.

Serdar Korkmaz
projektledare på Academic Power

Ida Muncker 
konsult med ansvar för CSR-initiativ på PA Consulting Group

FAKTA

DEBATTÖRERNA:
Serdar Korkmaz
projektledare på Academic Power

Ida Muncker 
konsult med ansvar för CSR-initiativ på PA Consulting Group

DEBATTEN: Genomsnittstiden för en nyanländ akademiker att komma i arbete är mellan sex och sju år. Med nya metoder har arbetssökande invandrade akademiker  fått jobb efter sex månader.