ÅSIKT

Våra insatser är väl förankrade i verkligheten

Replik från om tiggeri från Ewa Larsson (MP)

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mänskligt svåra frågor, som fattigdom, hanteras bäst i samförstånd och med en stor portion ödmjukhet. I Stockholm har sängplatser på Vinternatt fördubblats och femtio nya sommarnattsplatser kommer att öppnas. När polisen genomför avhysningar närvarar staden med socialarbetare som har hög språkkompetens och erbjuder sängplats under en kortare tid då information även ges om var det är tillåtet att bo. Lagen är lika för alla.

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare och samarbete med Rumänien utvecklas på Socialdepartementet. I Rumänien finns ett grundläggande socialt skyddsnät men för att kunna åtnjuta det krävs id-handlingar, och här stöttar Sverige.

Detta kallar alltså König Jerlemyr för ”verklighetsfrånvänd snällism”. För mig är de insatser som görs väl förankrade i verkligheten och handlar om mänskliga rättigheter.

Människor i utanförskap söker lösningar i Sverige. Det är dock i hemländerna de långsiktiga lösningarna finns. Frivilligorganisationer har ökat sitt sociala arbete i Rumänien, bland andra Unicef, Rädda Barnen, Röda korset, Equmeniakyrkan, Läkarmissionen, Hoppets stjärna, Hjärta till Hjärta och Stadsmissionen.

Att stockholmsmoderaterna angriper kommuner som jobbar med att bemöta ett nytt socialt problem ser jag som olyckligt. Deras förslag – att anställa vakter för avhysning – är både ofinansierat och kräver en lagändring. Jag tycker polisen ska ansvara för lag och ordning.

Mänskligt svåra frågor som fattigdom och diskriminering fungerar illa som slagträ i debatten och jag ställer mig frågande till tonläget.

Ewa Larsson (MP)

Socialborgarråd, Stockholm