ÅSIKT

Låt inte nationalister kapa nordismen

Debattörerna: Nordism står för öppenhet och fri rörlighet

Foto: Privat
Kim Rantala, Thorgny Arwidson
 och Kai Alajoki
.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I lördags marscherade nynazister i Jyväskylä med banderollen ”Pohjoisen puolesta”, för det nordliga. Finländare och svenskar greps av polisen efter att de attackerat åskådare. Finländarna hör till den nynazistiska motståndsrörelsen och svenskarnas inblandning i den svenska motsvarande organisationen utreds.

Även om fallet i Jyväskylä är ett extremt exempel kan man inte blunda för det faktum att högerextrema krafter i allmänhet har fått fäste i de nordiska samhällena. Särskilt oroande tycker vi att det är att högerextremisterna i Norden i sin retorik använder element som traditionellt tillhört den nordiska samarbetsrörelsen. Deras retorik bygger dock på hatprat, exkludering och ett uttalat motstånd mot europeiskt samarbete och till och med mot demokratiska institutioner. De säger sig försvara Norden från främmande påverkningar och förespråka ett samarbete mellan de nordiska folken, ofta med rasistiska undertoner.

Den nordiska samarbetsrörelsens ideologi baserar sig däremot på att främja fri rörlighet, kulturutbyte och gränsöverskridande vänskap i Norden med fredliga och demokratiska medel. Hos oss är alla, oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund, välkomna att arbeta för de nordiska grundvärderingarna öppenhet, frihet och alla människors lika värde.

I Sverige har det visat sig att Föreningen Norden och dess ungdomsförbund ibland förknippats med högerextrema nynationalistiska organisationer, såsom Nordisk ungdom och Den nordiska motståndsrörelsen. För att förhindra en motsvarande utveckling i resten av Norden uppmuntrar vi alla att ta tillbaka begreppen nordism och nordiskt samarbete i den betydelse som vi en gång gett dem. I händerna på nynationalister blir de lätt förvrängda och utgör ett hot mot det inkluderande, demokratiska och öppna Norden - som vi står redo att försvara.

Kim Rantala

Ordförande, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Thorgny Arwidson


Ordförande, Föreningen Nordens Ungdomsförbund

Kai Alajoki


President (S), Ungdomens Nordiska Råd