ÅSIKT

Osund konkurrens ger orimliga villkor

Transport: Utländska åkeriföretags låga löner konkurrerar ut företag med schyssta villkor

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Den svenska åkerinäringen står inte inför en kris. Den befinner sig redan i kris. Nyligen publicerade Sydsvenskan en artikelserie som belyser missförhållandena i åkeribranschen. Transport har sedan lång tid tillbaka påtalat att situationen är ohållbar. Vi har exempel på åkerier som är baserade i Lettland, använder sig av bemanningsföretag för att hyra kraftigt underbetalda filippinska chaufförer som kör svensk inrikestrafik, olagligt.

Social dumping, oanständiga förhållanden för chaufförer som lever i sina hytter i månader, ökad brottslighet, ett klimat som blir lidande och en osund konkurrenssituation för de seriösa åkerierna är några av de negativa effekter som detta för med sig.

Trots att den här bilden bekräftades av samtliga riksdagspartier i ett enigt trafikutskott redan 2011 har inte mycket hänt.

Vi får åtskilliga berättelser från våra medlemmar som vittnar om en utbredd illegal godstrafik i Sverige. Detta får även stöd i den forskning om illegal godstrafik som bedrivs vid Lunds universitet. Löner dumpas, chaufförer tvingas köra för länge, lastbilar överlastas, trafiksäkerheten äventyras och företag med schysta villkor konkurreras ut. Forskningen visar att den illegala trafiken frodas endast för att företagen ska få några promilles ytterligare vinst. Den här minimala extravinsten för transportköparna skapar enorma kostnader för samhället både ekonomiskt och socialt.

En av de stora frågorna inför valet var lastbilschaufförernas villkor och samarbetsregeringen visade inledningsvis en politisk vilja att åtgärda missförhållandena inom åkerinäringen. Detta gav en strimma av hopp, men nu har arbetet avstannat.

Polisens möjligheter att beivra brottslighet på vägarna har minskat drastiskt samtidigt som brottsligheten har ökat. 1981 fanns det 1500 trafikpoliser i Sverige. Idag finns det omkring 400. En ytterst liten del av dessa trafikpoliser är utbildade för att kunna kontrollera och utreda brott när det gäller tunga transporter. I dag upprätthålls kontrollerna av ett fåtal eldsjälar som gör ett fantastiskt jobb men som behöver få fler kollegor.

För att kunna återupprätta en anständig åkerinäring i Sverige föreslår Transport ett åtgärdspaket:

Fler trafikpoliser med särskild kompetens gällande det komplicerade regelverket för vägtransporterna.

Förstärkt klampning (låsa fast lastbilar). I dag får polisen kvarhålla fordon i 24 timmar. Polisen ska kunna kvarhålla fordon tills böterna är betalda.

Vägslitageavgift ska gälla all tung trafik i landet och bidra till att stärka konkurrensneutraliteten samt möjliggöra ett klimatsmartare transportutnyttjande. Avgiften ger polisen ett effektivt verktyg för att stävja de illegala vägtransporterna.

Höjd maxvikt för lastbilar - 74 ton i stället för dagens 64 ton. Det ökar produktiviteten och minskar klimatpåverkan.

Utökat beställaransvar - transportköparna och logistikföretagen måste ta ansvar för socialt acceptabla och klimatsmarta transporter.

I Holland finns en lag som innebär att chauffören ska vara anställd i det åkeri som har trafiktillståndet. Det innebär de otaliga underentreprenörsled som i dag ofta omöjliggör ansvarsutkrävande försvinner.

Samlat skulle åtgärderna bidra till att uppfylla regeringens målsättning om minskad arbetslöshet, schysta arbetsvillkor, reducerad klimatpåverkan, minskad brottslighet och en förbättrad trafiksäkerhet. Samtidigt skulle lastbilschaufförerna få en betydligt anständigare tillvaro.

Det är dags att visa politisk handlingskraft. Vi är beredda att ta vårt ansvar för att skapa en anständig åkerinäring. Frågan är om staten och transportköparna är beredda att ta sitt?

Markus Pettersson

FAKTA

DEBATTÖREN:

Markus Pettersson, Förbundssekreterare Svenska Transportarbetareförbundet

DEBATTEN:

Antalet utländska lastbilschaufförer blir allt fler i Sverige. Transportarbetarfacket är mycket kritiskt mot detta då de utländska åkeriföretagen konkurrerar ut de svenska förarna genom låga löner. Chaufförernas tvingas dessutom köra för länge, lastbilarna lastas för tungt och trafiksäkerheten äventyras, menar fackförbundet.