ÅSIKT

Så får vi en värdig vård för våra äldre

Replik från S om äldre och sjukvård

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Dag Larsson.

REPLIK. Att läsa den 88-åriga damens historia från akutsjukhuset är ett slag i magen. Många känner i dag en hopplöshet inför sin egen eller anhörigas ålderdom.

Men så behöver det inte vara. Så ska det inte vara.

Att det blir så olyckligt som i den 88-åriga damens fall beror många gånger på att gamla bollas mellan olika husläkare, vårdcentralen, akutsjukvården och hemsjukvården. Akuten är den sista utvägen när en olycka eller allvarlig sjukdom inträffar. Väl där får gamla vänta allt för länge få att komma vidare till rätt vårdinstans.

Vi vill därför införa Lex Åke. Vi kallar det så efter Åke, 90 år som under ett år hade träffat 66 olika läkare men helt saknade fast vårdkontakt. Lex Åke innebär att alla äldre har rätt till en vårdpersonal som är ansvarig för deras vård. Det är den personen, och inte den som är gammal och sjuk, som ska se till att den äldre får rätt vårdinsats vid rätt tillfälle och som kan arbeta med förebyggande hälsa.

På akuten ska självklart alla äldre känna sig trygga men i allra bästa fall så ska de inte behöva åka dit. Vi vill starta äldrevårdcentraler i hela länet. Där ska det finnas geriatriskt utbildad personal som kan ge avancerad vård och jourläkarbilar särskilt för äldre.  På så sätt undviker vi långa och oroliga timmar på akuten för dem allra mest utsatta.

Hur vi behandlar våra äldre säger något om vårt samhälle. Den anonyma damens historia är exempel på att vi har misslyckats. Vi vill ta ansvar och förhandla om satsningar för att ge våra äldre den bästa vården. Vi hoppas att den styrande alliansminoriteten i landstinget nu också tar sitt ansvar.

Dag Larsson (S)

Oppositionssjukvårdslandstingsråd

Stockholms läns landsting