ÅSIKT

Vi fortsätter att bygga ut vården för äldre

Replik från KD om äldrevården

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ella Bohlin, KD.

REPLIK. Dag Larsson (S) efterlyser ansvar från den styrande Alliansen i Stockholms läns landsting när det gäller vården av äldre. Jag kan lugna honom med att äldrevården är en av den kristdemokratiska politikens viktiga byggstenar, och att vårt parti har ansvar för hälso- och sjukvården för äldre i Stockholm. Vi värnar rätten att åldras med värdighet och bemötas på bästa sätt på sjukhusen.

På flera punkter är jag beredd att ge Dag Larsson rätt. Det ska självklart inte vara så som den 88-åriga kvinnan beskriver. Äldrevårdscentraler bör starta – och det vallöftet från KD är glädjande nog redan på gång i flera kommuner. En patientansvarig läkare kan också vara på väg tillbaka, men där måste Dag Larssons partikamrat, sjukvårdsminister Gabriel Wikström, agera för att det ska kunna bli verklighet.

Akutsjukhusen är bara en del av vården för äldre patienter. Äldrevårdscentraler är ett led i arbetet med att färre ska behöva komma till akutmottagningarna, som innebär en högre risk för smitta och andra komplikationer. Alliansen satsar också på de geriatriska klinikerna. Deras roll ska stärkas för att äldre inte ska behöva läggas in flera gånger och för att fler ska kunna komma direkt till geriatriken i stället för till akutmottagningarna. Landstinget har också etablerat ett nära samarbete mellan akutsjukhusen och den geriatriska vården.

Varje dag gör vårdpersonalen på våra akutsjukhus storartade insatser – inte minst under de ansträngda sommarmånaderna.

Alliansen fortsätter att bygga ut vården för den växande äldre delen av befolkningen. För oss är det självklart att du ska kunna åldras med värdighet och få vård av högsta kvalitet.

Ella Bohlin

Barn- och äldrelandstingsråd (KD)