ÅSIKT

Marknadshyror gynnar de rika

Nina Lundström (FP): Björklunds förslag minskar hyresgästernas rättigheter

Jan Björklund har presenterat FP-ledningens förslag för en bättre bostadsmarknad. En lösning är marknadshyror – något som partikamraten i arbetsgruppen Nina Lundström inte håller med om.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiets partiledare Jan Björklund lanserar i DN den 23 augusti marknadshyror som lösning på bostadsbristen. Målet är att avskaffa hyresgästernas gemensamma rätt till förhandlingar. Makten över hyrorna förflyttas från ett förhandlingssystem med konsumentmakt till fastighetsägarna. Möjligheten att överklaga hyran inskränks. Det nya systemet ska gälla nyproduktion och bostäder vars hyra redan är låst i 15 år. Men genom att renovering kommer även fler att omfattas. Med de stora underhållsbehov som finns i bostadsbeståndet kommer marknadshyror snabbt kunna få genomslag.

Hyrorna i nyproduktion ger i dag god lönsamhet. Hyrorna kan dock höjas än mer om dagens konsumentskydd avskaffas. Vinsterna ökar men det finns inget som tyder på att bostadsbyggandet av hyresrätter ökar. I stället får vi en hyresmarknad med hyresrätter som blir än dyrare. Var ska hushåll med begränsade inkomster bo?

Folkpartiförslaget beskriver inte hur det bostadssociala ansvaret ska lösas. För socialliberaler har det sociala ansvaret alltid stått i fokus allt sedan Bertil Ohlin och kampen kring avregleringen av hyresmarknaden på 1960-talet. Hyresgästernas utsatthet på en marknad med bostadsbrist var en viktig fråga för Folkpartiet.

Folkpartiets nya bostadsprogram duckar för de sociala utmaningarna som kommer med marknadshyror. Reformen belyser inte det sociala ansvaret och sociala reformer saknas.

En subventionerad hyresmarknad, social housing, finns i andra länder med marknadshyror. För att få tillgång till dessa bostäder gäller en gräns för inkomst, speciella köer, investeringsstöd och bostadsbidrag. I Holland är inkomsttaket 34 000 euro för ett hushåll. Hushållen kräver höjning till 38 000 euro så att fler får bo i de billigare hyresrätterna. Reflektioner kring de sociala ansvaret saknas. Även om andra länder visat att detta blir nödvändigt.

Det Sverige behöver är en tillgänglig, trygg och attraktiv hyresmarknad. En fungerande hyresmarknad förutsätter att det byggs hyresrätter som folk kan efterfråga. Samt att en småskalig hyresmarknad växer fram. Konsumentskyddet för hyresgäster behöver värnas – inte avskaffas. Folkpartiets nya förslag med marknadshyror minskar hyresgästernas rättigheter. Både i redan byggda bostäder med 15 årig presumtionshyra, i nyproduktion samt vid omfattande underhåll.

Det Sverige behöver är reformer som skapar förutsättningar för en välfungerande hyresmarknad med många mindre aktörer, ökad konkurrens och förutsägbara hyresvillkor. Det behövs en variation av hyresrätter i olika prisklasser beroende på standard. Hyresgästernas trygghet behöver värnas. Den svenska modellen är anpassad utifrån en marknad med stora kommersiella aktörer. Den småskaliga hyresmarknaden som finns i Tyskland saknas tyvärr i stort sett. 

Marknadshyror är inte lösningen på en överhettad marknad med stor bostadsbrist. Marknadshyror gynnar endast de rika.

Nina Lundström

Bostadspolitiker

Fd riksdagsledamot och fd talesperson i bostadsfrågor (fp)

Reservant i Folkpartiets arbetsgrupp

ARTIKELN HANDLAR OM