ÅSIKT

Fler får bostad med fri hyressättning

Replik från Robert Hannah om marknadshyror

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: FREDRIK PERSSON/TT
Robert Hannah.

REPLIK. Folkpartiet är mitt upp i en stor förnyelseprocess. Som ett led i den har en arbetsgrupp tagit fram en reformagenda för svensk bostadsmarknad som bland annat innehåller ett förslag om fri hyressättning i nyproduktion. I gruppen fanns de som vill gå längre, samt Nina Lundström, som menade att fri hyressättning ingenstans behövs.

Min utgångspunkt är att bostadsmarknaden inte fungerar. Det byggs för lite och köerna är för långa. De utan socialt kapital eller kötid kommer inte in på hyresmarknaden, de utan finansiellt kapital har inte råd att köpa. Klassresorna avstannar redan i föräldrarnas farstukvist. Folkpartiets partiledning har därför ställt sig bakom tolv punkter i en kraftigt förnyad bostadspolitik.

Planprocesserna ska kortas, skadliga bostadsskatter ska sänkas, byggkostnaderna ska ned, fler studentlägenheter ska till, strandskyddet ska mjukas upp, bruksvärdessystemet ska reformeras och fri hyressättning ska tillåtas vid nybyggnation. Även dessa hyresrätter ska fortsatt präglas av ett starkt besittningsskydd och indexregleringen ska vara tydlig. Det räcker inte, som Nina Lundström missuppfattat det, att lägenheter renoveras för att de ska omfattas av vårt förslag till fri hyressättning.

500 000 står i kö för en bostad i Stockholm. 350 000 unga vuxna i hela landet står utan eget boende. Folkpartiet kommer att fortsätta utveckla sin bostadspolitik.

Jag och Nina Lundström är överens om att den måste ha en tydlig socialliberal prägel. Att fler får ett tak över huvudet genom billigare byggkostnader och fri hyressättning i nyproduktion bör vara den del av vår reformagenda.

Robert Hannah

Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (FP)