ÅSIKT

Stötta Cameron – för Sveriges skull

Debattören: Att Storbritannien blir kvar i EU är viktigare än vem som styr i Rosenbad efter nästa val

Den riktning för EU som David Cameron pekar ut ligger väl i linje med den svenska opinionen, skriver debattören.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Karl Sigfrid (M).

DEBATT. Sedan David Cameron valdes om som premiärminister har det stått klart att Storbritannien ska omförhandla villkoren för sitt medlemskap i EU. Förhandlingarna följs av en folkomröstning som ger britterna möjligheten att säga ja eller nej till att stanna kvar i samarbetet.

Konsekvenserna av ett utträde skulle bli allvarliga, inte bara för Storbritannien utan för hela EU. Inte minst skulle det påverka oss i Sverige, och svenska politiker borde därför visa lite engagemang. Storbritannien är vår viktigaste allierade i arbetet för att EU ska hålla hårt i budgeten, öppna sig för frihandel och avhålla sig från överregleringar.

Cameron hoppas att förhandlingarna ska leda till reformer som får de brittiska medborgarna att vilja stanna i EU. Huruvida han lyckas är avgörande för EU:s framtida färdriktning. Ska vi gå tillsammans med Storbritannien mot större marknadsliberalism eller utan dem mot ett bidragseuropa?

Svensk inrikespolitik påverkas i hög grad av EU. I andra medlemsländer har studier visat att över 80 procent av besluten i det nationella parlamentet styrs av EU:s regelverk. För Sveriges långsiktiga utveckling är den brittiska folkomröstningen, som ska äga rum före utgången av 2017, sannolikt viktigare än vem som styr i Rosenbad efter nästa val.

Camerons arbete för att hålla sitt land kvar i ett reformerat EU tycks dock inte engagera de svenska partierna. Regeringen gör till synes inga insatser för att EU ska gå Storbritannien till mötes, och oppositionspartierna ger inte heller tydliga besked om var de står. Detta trots att ett aktivt Sverige faktiskt kan påverka utfallet av förhandlingarna.

Det är britterna själva som bestämmer om de ska stanna kvar i EU, men det är upp till hela Europa att skapa ett mer flexibelt samarbete där även länder som värdesätter nationellt självstyre känner sig hemma.

Den riktning för EU som Cameron pekar ut – mer frihandel, större nationellt självbestämmande och mindre byråkrati – ligger väl i linje med den svenska opinionen. Kanske är det rentav så att de brittiska konservativa tillgodoser svenska värderingar och intressen bättre än vad våra egna representanter gör, oavsett färg på regeringen.

Storbritannien är det land som mest konsekvent står upp för marknadsekonomiska värderingar. Detta i motsats till länder som Grekland och Frankrike, som gärna vill omforma EU till en socialpolitisk union.

Eurosamarbetet kommer att fördjupas till följd av skuldkrisen, och då väcks frågan om icke-euroländers förpliktelser. Utan Storbritanniens hjälp blir det svårt för Sverige och Danmark att stå emot krav från euroländerna om att vi ska bidra med våra skattemedel till att mildra valutaunionens kris.

När datumet för den brittiska folkomröstningen står klart kan det bli en kort och snabb förhandlingsprocess. För att då kunna delta konstruktivt måste regeringen och riksdagens partier ha sina positioner klara. Det duger inte att avvakta och flyta med strömmen när Europas framtid står på spel.

Karl Sigfrid
Fd. Riksdagsledamot (M)