ÅSIKT

Budgeten är en förlust för V – och för Sverige

Ulla Andersson (V): Vi har tagit steg i rätt riktning – men det räcker inte

När vi sätter oss i förhandlingar nästa gång krävs det mer av regeringen, skriver Ulla Andersson (V).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är inte roligt att berätta om förluster, men ibland är det helt nödvändigt.

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen lyckats med mycket som vi är stolta över, till exempel miljardsatsningen på upprustning av bostäder. Och det kommer fler satsningar, bland annat på kvinnor och unga som länge har halkat efter. Det är första viktiga steg i rätt riktning. I denna budget kommer också reformer som vi tidigare varit överens om, så som borttagandet av stupstocken i sjukförsäkringen. Människor ska inte straffas för att de är sjuka.

Men vi har också upplevt en tung förlust. Utrymmet för större reformer saknas på grund av bristande finansiering. Viljan att höja skatter för att omfördela så att jämlikheten ökar, viktiga välfärdsreformer kommer på plats och för att pressa ner arbetslösheten, är inte tillräcklig. Det är en besvikelse eftersom det gäller en regering som leds av Socialdemokraterna. Detta är inte främst en förlust för Vänsterpartiet utan för Sverige och för jämlikheten. Vi känner oro för att den här nivån på reformer, inte kommer att räcka för att fixa jobben, välfärden och klimatet. 

Enligt OECD är Sverige det land i Europa där ojämlikheten ökat mest sedan 90-talet. Det handlar inte enbart om skillnader i inkomst, utan också om en större skillnad mellan löntagare och dem som äger bolag, fastigheter och förmögenheter. Medan allt mindre av tillväxten kommer löntagarna till del. Många människor tvingas leva under fattiga förhållanden. 230 000 barn är fattiga enligt Rädda Barnen.

Vi har också en välfärd som skadeskjutits av skattesänkningar och privatiseringar, där personalen går på knä och anhöriga, främst kvinnor, tvingas bära mycket av ansvaret, med ökande ohälsa som följd. Vi har en skola där många elever inte får den undervisning de har rätt till. Vi har en allvarlig bostadsbrist, hög arbetslöshet och en segregering mellan rika och fattiga områden, mellan stad och land, som riskerar leda till skärpta konflikter. Rasismen breder ut sig.

I detta läge säger ändå regeringen Löfven nej till V:s förslag om finansiering av reformer genom ökad beskattning av kapital, som skulle kunna vända utvecklingen på riktigt.

Vi har vid förhandlingarna framfört till exempel återförd förmögenhetsskatt, höjd fastighetsavgift för de dyraste villorna, en ny form av arvs- och gåvoskatt och minskade avdragsmöjligheter i bolagsskatten. Vi har också föreslagit att de med inkomster på 40 000 kr/månad borde kunna skatta mer än i dag. Men regeringen säger nej trots att detta är grupper som kraftigt gynnats av högerregeringens skattesänkningar. Skatt efter bärkraft är en bra princip som borde få större genomslag.

De rödgröna väljarna kände hopp och efterfrågade en reell förändring. Sverige kräver mer – människor behöver ett samhälle att lita på.

Vår ambition är att göra upp med regeringen om den här budgeten. V:s inflytande över budgeten har varit avgörande för att få mer resurser till välfärden. Än är vi inte klara men vi räknar med att bli det. På kort sikt handlar det om att den som blir arbetslös inte ska behöva gå från hus och hem, mormor ska få personal som verkligen har tid med hennes omsorg och att den ensamstående mamman inte ska behöva välja mellan stövlarna och medicinen

På lång sikt krävs mer. Arbetslösheten måste pressas ned på allvar och kvinnors livsvillkor kraftig förbättras. Ungdomar som går ut gymnasiet måste kunna gå direkt till jobb, att den som vill plugga vidare kunna hitta en studentbostad, att den som är sjuk känna sig trygg med att vården finns där och att tågen går när de ska. När vi sätter oss i förhandlingar nästa gång måste det vara utgångspunkten. Inte bara för oss utan också för regeringen. Sverige kräver helt enkelt mer.

Ulla Andersson

FAKTA

DEBATTÖREN

Ulla Andersson.

Ekonomiskpolitisk talesperson (V).

DEBATTÖREN

Just nu pågår budgetförhandlingarna mellan Vänsterpartiet och regeringen. Viktiga steg i rätt riktning är tagna, men förhandlingarna har också inneburit en tung förlust för V, enligt debattören. Främst handlar det om skattehöjningar som regeringen säger nej till. "Viljan saknas att höja skatter för att omfördela så att jämlikheten ökar", skriver debattören.