ÅSIKT

Därför lämnar vi filmsamtalen

Alliansen: Regeringens förslag leder till mindre resurser till filmproduktion och dyrare biobiljetter

Debattörerna Cecilia Magnusson (M), Bengt Eliasson (FP), Per Lodenius (C) och Lars-Axel Nordell (KD).
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Film är en konstform som kan förändra och utmana våra föreställningar om livet och verkligheten. Exemplen på detta är många, allt från Charlie Chaplins förlöjligande av fascismen i filmen "Diktatorn" till Lucas Moodysson förmåga att i filmen "Fucking Åmål" lyfta in hbtq-frågor i en vardagsgrå svensk småstadskontext.

Svensk film är en kreativ näring. Branschen skapar många arbetstillfällen och filmer, regissörer och skådespelare är starka varumärken som bidrar till en positiv bild av Sverige. Detta är viktigt för ett litet och exportberoende land. Frågor om skatter, moms, förenklade regler och lägre trösklar för unga att komma in på arbetsmarknaden är viktiga även för filmbranschen.

Framtidens filmpolitik handlar också om att understödja gränsöverskridande samarbete mellan olika konstnäringar. Ett exempel är data- och tv-spelsindustrin där Sverige håller på att bli världsledande. Dessa spel är i dag också konstnärliga projekt. Det pågående samarbetet mellan spelproducenter och professionella kulturarbetare, där filmregissören Josef Fares är ett exempel, bär inom sig en stor potential av tillväxt och nya arbetstillfällen. Svenska filmskapare kan genom samarbete med andra branscher bidra konstnärligt och långsiktigt för att stärka filmens status också bland unga människor.

Den 8 maj 2015 gick kulturminister Alice Bah Kuhnke ut och berättade att staten säger upp filmavtalet. Dagens modell skall ersättas med en statlig filmpolitik som ministern lovade skulle bli modern och ge svensk film mer pengar.

Att en regering med ett historiskt svagt stöd väljer att bryta upp en modell som tjänat svensk film väl under 50 år utan någon som helst parlamentarisk förankring är anmärkningsvärt. Problemet med Alice Bah Kuhnkes utspel var dock inte att ministern i likhet med stora delar av det övriga filmsverige ifrågasatte vår nuvarande filmavtalsmodell. Det kan mycket väl vara så att denna modell i grunden behöver reformeras eller ersättas. Det som förvånade är att regeringen ensidigt valt att säga upp filmavtalet utan en ordentlig utredning kring alternativen.

I budgetpropositionen för 2016 föreslås att filmen nödtorftigt kompenseras för det intäktsbortfall som det uppsagda filmavtalet innebär. Detta finansierar regeringen med kraftigt höjd moms på biobiljetter. Kulturministerns löfte om mer pengar till svensk film blev i stället mindre resurser till filmproduktion och dyrare biobiljetter för besökarna.

Alliansen har i samtal med regeringen försökt vara konstruktiva och lyft fram de möjligheter vi ser i framtiden kopplat till bland annat jämställdhet och integration. Vi har pekat på den illegala nedladdningen som förorsakar filmen 830 miljoner årligen i kostnader och varit beredda att brett diskutera svensk films framtida finansiering.

På en punkt har vi dock varit tydliga, vi säger nej till chockhöjd skatt på biobiljetter. En sådan skattehöjning skulle drabba bionäringen i stort och särskilt rikta udden mot de små och mellanstora biograferna.

För att ge möjlighet att utreda svensk filmpolitik i ett helhetsperspektiv har vi vädjat till regeringen att det nuvarande filmavtalet förlängs ett år så att alternativen kan utredas i lugn och ro. Detta arbete behöver tydliga strukturer och goda möjligheter för berörda parter att delta. Denna vädjan har regeringen sagt nej till och därmed försatt den svenska filmbranschen i en mycket osäker situation om vad som gäller för framtiden.

Det är nu upp till regeringen att ta ansvar för den uppkomna situationen och redovisa hur man tänker lösa den. I avvaktan på detta ser inte Alliansen det fruktbart att fortsätta samtalen i dess nuvarande form och lämnar därför samtalen och i väntan på besked om vilka filmpolitiska förslag regeringen kommer fram till och som vi kan ta ställning till.

Vi beklagar regeringens oskickliga hantering av filmpolitiken. Svensk film är värd bättre.

Cecilia Magnusson

Ledamot kulturutskottet (M)

Bengt Eliasson

Ledamot kulturutskottet (FP)

Per Lodenius

Ledamot kulturutskottet (C)

Lars-Axel Nordell

Ledamot kulturutskottet (KD)