ÅSIKT

Förslagen räcker inte hela vägen

Replik från EIR om Skönhetsutredningen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ulf Samuelson.

REPLIK. Skönhetsutredningen presenterade nyligen sina förslag till hur skyddet kan stärkas för den som genomgår estetiska behandlingar.

Estetiska Injektionsrådet (EIR), vilket ansvarar för branschens frivilliga certifiering av injektionsbehandlare, anser att förslaget är ett viktigt steg framåt men otillräckligt. I dag kan i praktiken vemsomhelst genomföra estetiska injektionsbehandlingar. Vi välkomnar förslaget att bara legitimerad sjukvårdspersonal ska få injicera men det måste paras med specifika krav på vidareutbildning.

EIR:s certifieringskrav går avsevärt längre än de som utredaren föreslår. Certifieringen innebär prov som påvisar nödvändiga kunskaper för estetisk injektionsbehandling. Utredningsförslaget bör kompletteras med motsvarande krav på vidareutbildning som förs in i en breddad hälso-och sjukvårdslagstiftning. Slutligen, regeringen bör gå längre än förslaget i arbetet att understödja konsumenten att finna en adekvat utbildad behandlare.

Utredaren föreslår ett nationellt register över tillgängliga verksamheter som har tillstånd att utföra injektionsbehandling.

Det är ett i grunden klokt förslag men vi anser att det är av största vikt att i det kommande registret även införs upplysning om huruvida en behandlare är certifierad av EIR eller ej.

Om utredningens förslag blir verklighet måste vi skapa ett system av ömsesidigt stödjande regelverk, myndigheter och självsanerande branschcertifiering. Då kan vi uppnå bättre patientsäkerhet och ett trovärdigt konsumentskydd.

Ulf Samuelson

Specialist i plastikkirurgi

Ordförande i Estetiska Injektionsrådet (EIR)