ÅSIKT

Branschens certifiering bra – som komplement

Slutreplik om nya regler för kroppsbehandlingar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Eva Nilsson Bågenholm.

SLUTREPLIK. Skönhetsutredningen klargör att kroppsbehandlingar som har till syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst vilket innebär att de konsumentskyddande reglerna ska gälla. Förslaget innebär ett stort steg framåt eftersom det i dag inte finns något konsumentskydd för kroppsbehandlingar.

Syftet med en kroppsbehandling är att förändra utseendet. Syftet med hälso- och sjukvård är att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador. Därför kan kroppsbehandlingar inte införlivas i hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Det är mycket positivt att flera aktörer i skönhetsbranschen tagit initiativ till certifiering. Det blir ett komplement till lagstiftningens krav på legitimation för att få utföra injektioner. Dock är certifiering från branschorganisation frivillig, och det finns andra möjligheter att tillägna sig kunskapen. De certifierade verksamheterna bör rimligen kunna använda detta i marknadsföring av sina tjänster.

Som konsument måste man informera sig om verksamheten och då kan en certifiering vara en hjälp att hitta seriösa utförare. Konsumenten måste också läsa avtalet om vad som händer om något skulle gå fel. Många kroppsbehandlingar innebär betydande hälsorisker därför måste konsumenten göra ett noggrant val.  

Min förhoppning är att fler aktörer tar initiativ till certifieringar, eller att branschorganisationer ställer höga krav i sitt medlemskap. Men detta är något som branschen bör sköta själva, det finns redan i dag flera bra initiativ.

Eva Nilsson Bågenholm

Statlig utredare Skönhetsutredningen