ÅSIKT

Vi behöver se längre än till Dublinreglerna

Slutreplik från M om asylrätten

Gunnar Strömmer och Tomas Tobé, Moderaterna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK. Louise Dane och Rickard Olseke menar att vi förenklar frågan om asylrätt. Detta apropå Moderaternas förslag om en tillfällig flyktingpaus i ett läge när andra EU-länder brister i sitt ansvar. Konkret handlar förslaget om att personer som anländer till Sverige från ett annat EU-land utan att ha registrerats ska kunna avvisas vid gränsen till säkra länder som Danmark och Tyskland utan en svensk prövning av en asylansökan.

Vår utgångspunkt är snarare att det är de som påstår att rättsläget är kristallklart som förenklar.

Moderaternas förslag är förenligt med asylrätten som den kommer till uttryck i FN:s flyktingkonvention där kärnan är just ”säkra länder”. Denna linje har stadigt folkrättsligt stöd, och har också bekräftats i debatten av bland andra Raoul Wallenberginstitutets chef Morten Kjaerum i SVT Agenda och Dane själv på sin blogg. Att Tyskland eller Danmark med samma folkrättsliga förpliktelser som Sverige skulle sända tillbaka människor till exempelvis Syrien framstår som minst sagt osannolikt.

Danes och Olsekes synpunkter berör i själva verket inte asylrätten i sig, utan Dublinförordningen, EU:s interna regler för vilket land som ska pröva en ansökan. Men den svåra frågan är vad dessa regler har för praktisk och rättslig betydelse i ett läge där verkligheten förändrats dramatiskt och andra EU-länder kortslutit systemet, bland annat genom att inte registrera asylsökande som det var tänkt.

Som Migrationsverket nyligen konstaterade går det i praktiken inte längre att tillämpa Dublinreglerna eftersom det oftast inte går att fastställa vilket land som ska ansvara för prövningen.

Det är mot den bakgrunden vi menar att andra EU- och folkrättsliga regler kan bli relevanta.

Dane och Olseke har rätt i att ett användande av regeln om provisoriska åtgärder vid kraftiga flyktingströmmar i EU:s funktionsfördrag förutsätter samspel med EU:s organ (något annat har vi heller inte påstått). Däremot finns andra regler i fördraget som ger medlemsstater rätt att agera ensidigt i extrema lägen. Artikel 347 tar bland annat sikte på situationen att lag och ordning äventyras. I vår artikel lyfte vi även fram generella folkrättsliga principer, som Sverige kan falla tillbaka på.

Nej, vi har aldrig påstått att det är enkelt. Tvärtom har vi betonat att frågorna rymmer svåra politiska, moraliska och mänskliga dilemman. Och juridiken ger inte några entydiga svar. Men ett är säkert: Det finns bara förlorare om Sverige tappar greppet.

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

Gunnar Strömmer

Advokat, ledamot Moderaternas partistyrelse (M)