ÅSIKT

Innovativt tänkande kan lyfta tiggarna

Debattören: Fel har begåtts men Mariefredsmodellen fungerar

Foto: TT
I stället för att tigga har EU-medborgare i Mariefred kunnat försörja sig på enklare arbeten.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Romerna i Mariefred, som ingår i Strängnäs kommun, tigger inte längre, utan arbetar. Det är ett resultat av några privatpersoners ideella arbete som skett helt utan egen vinning. Vägen mot den egna försörjningen har inte varit rak. Misstag har gjorts, men faktum kvarstår: många förbättringar för romernas situation har åstadkommits av dem själva och av de ideella krafterna bakom projekten. Ska hela arbetet gå om intet för att det inte följer gängse normer? Efter en artikel i Expressen i veckan, med många tveksamheter och felaktigheter, riskerar detta nu ske.

I artikeln förekommer en romsk familj med bil, ”rymligt hus” och barn med smartphones. Familjen intervjuas och uttrycker sitt missnöje om ersättning och arbete de utfört i Strängnäs kommun. De allra flesta som bor i rumänska Crovu har det inte så. Nicolas och Elena, som också figurerar i artikeln, bor i ett enda rum, har ingen el indragen och hämtar vatten från en brunn. Att lyfta fram ett exempel och låta påskina att det skulle gälla fler är en kraftig förenkling.

Reportaget blandar också  fakta från tre olika projekt, men presenterar dem som om allt gällde samma, Mariefredsmodellen. Dessutom skrevs det i somras och sedan dess har mycket hänt. Ett samarbete med tillverkning av korgar i Rumänien har etablerats för att skapa arbetstillfällen även på plats. Bemanningsföretaget Crovu Creation, som i artikeln sägs vara planerad, finns nu. Företaget hade en uppgörelse med ett större företag i Strängnäs, vilket skulle innebära fler vita arbetstillfällen för romer där. Men efter de negativa skriverierna backade företaget ur.

Marian Gaman och andra som citeras i artikeln säger sig nu vara förtvivlade och ser sina relationer till svenskarna försvinna, liksom möjligheterna till försörjning. De känner sig missförstådda och felciterade. Den folkliga opinionen som genom hårt arbete och investeringar av frivilliga privatpersoner har blivit allt mer positiv, har vänt. Lusten att anlita det romska bemanningsföretaget har minskat kraftigt, liksom att engagera sig för romernas sak och att skänka pengar.

Situationen med EU-migranterna är extraordinär och kräver extraordinära åtgärder. Det behövs ett enat hjälporganisationsarbete på gräsrotsnivå, utifrån företagande och jobb, som vägen ur tiggeri och fattigdom. Det behövs entreprenöriella innovationer, såsom Mariefredsmodellen.

Victor Emanuel Chiorean

Medlem i Centerpartiet