ÅSIKT

Ni skrapar på ytan, Ylva Johansson

Replik från Ung Vänster om visstidsanställningar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Hanna Cederin.

REPLIK. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver på Aftonbladets debattsida om regeringens förslag för att reglera anställningsformen Allmän visstid. Hon understryker att det inte kommer förändra ”möjligheter till flexibilitet”. Det som för arbetsgivarna kallas flexibilitet innebär mer ofrihet för de som jobbar.

Regeringens förslag skrapar på ytan och kommer inte att bryta den maktlöshet som råder för många på arbetsmarknaden.

Trots att de flesta går till jobbet dagligen under mer än halva livet framstår det för många som en lyx att arbete kan betyda trygghet och inflytande. I dag är det vanligare för oss unga att ha en otrygg anställning än att ha ett fast jobb. Det handlar om timvikariat, sms-anställningar, slit-och-släng-jobb. Otryggt barn har många namn. Enligt en undersökning som Handelsanställdas förbund gjort påverkas situationen för alla anställda negativt ju fler som går på otrygga anställningsformer. Och utvecklingen gäller långt ifrån bara ungdomar, medelåldern för de visstidsanställda inom den kommunala sektorn är 35 år.

Regeringen säger sig vilja stoppa missbruket av allmän visstid, men så länge det går att anställa så trots att man behöver permanent arbetskraft är det ett missbruk. Att man inte tar chansen att skapa en tryggare arbetsmarknad visar att man helt har köpt högerns prat om ”flexibilitet”. Arbetarepartiet Socialdemokraterna borde vilja ta bort allmän visstidsanställning helt. Först då kan tillsvidareanställning på allvar bli norm på svensk arbetsmarknad.

Hanna Cederin

Förbundsordförande Ung Vänster

ARTIKELN HANDLAR OM