ÅSIKT

Därför röstar jag nej till id-kontrollerna

Rasmus Ling (MP): Förslaget slår hårt mot flyktingar – och pendlare

Jag uppmanar riksdagsledamöter från alla partier, oavsett vad de tycker i sak, att kräva att det här förslaget får beredas på ett seriöst sätt, skriver debattören.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Alldeles innan riksdagsledamöterna går på julledighet nästa vecka, ska riksdagen fatta beslut om att införa krav på id-kort för att komma in i Sverige. En långtgående och drastisk åtgärd, som presenterades för bara ett par veckor sen.

Den 12 november införde regeringen gränskontroller på Öresundsbron. Många har nog inte förstått vad skillnaden är, mellan gränskontroller och de id-kontroller som nu föreslås. Skillnaden är främst att id-kontrollerna kommer ske på Kastrups flygplats, på den danska sidan. Den som saknar id-kort inte får åka med tåget till Sverige. Lagrådet menar därför att asylrätten inte följs, och avstyrker lagförslaget. Det gör även justitiekanslern.

Förslaget får också andra stora konsekvenser. Var tionde Malmöbo som åker till jobbet, åker nämligen över Öresundsbron över till Köpenhamn. Id-kontrollerna kommer få dramatiska effekter för alla dem. Detta då de kommer tvingas kliva av tåget på Kastrup, där de måste passera en säkerhetskontroll ungefär som på en flygplats, och därefter ta nästa tåg 20–60 minuter senare.

Kontrollerna kommer inte att göras av svensk eller dansk polis, utan ansvaret hamnar på tågbolaget. Om de inte kan uppvisa en passagerarlista, så kommer 50 000 kronor i böter att utföras per transport. Det har gett konsekvensen att DSB, som är det bolag som driver tågen över bron, har sagt att de kan komma att helt ställa in tågtrafiken. Det blir för dyrt och riskabelt. Inställda tåg över Öresundsbron skulle få dramatiska ekonomiska konsekvenser för hela södra Sverige, och framför allt för alla människor som inte kan ta sig till sitt jobb eller skolan.

I regeringsformen finns en bestämmelse om att ärenden som läggs fram till riksdagen ska vara utredda. Vi som stiftar lagar måste helt enkelt ha en uppfattning om vad förslagen innebär och vad de får för konsekvenser.

I det här fallet gavs två dagar för ett fåtal remissinstanser att svara, varav flera på telefon. Det är en ovärdig ordning för en demokratisk rättsstat. Jag uppmanar därför riksdagsledamöter från alla partier, oavsett vad de tycker i sak, att kräva att det här förslaget får beredas på ett seriöst sätt. Att regeringen, M och L backade från förslaget att stänga Öresundsbron var bra, men samma kritik från Lagrådet fanns gällande id-kontrollerna.

Det vi nu också ser, är att allt fler länder i EU sluter sig, i stället för att ta gemensamt ansvar. Det är en olycklig utveckling som riskerar hela idén med EU. När de lagliga vägarna försvinner, så kommer människor i stället att komma i eller under lastbilar, eller i gummibåtar över Östersjön eller Öresund.

Ingen, inte heller en regering eller riksdag, fattar sina bästa beslut när man är i en känsla av panik. I stället för att ta ett förhastat beslut där konsekvenserna är högst oklara, så är det viktigt att se över alternativen grundligt, och utreda konsekvenserna av beslut som fattas. Om vi vill att fler länder i EU ska ta ansvar, så är det bättre att sätta press på medlemsstaterna än på människor på flykt.

Om Sverige höll inne sin medlemsavgift till EU på nära 32 miljarder, så hade nog det skapat en större vilja hos andra länder att sätta sig vid förhandlingsbordet.

Jag vet att Sverige kan bättre än så här. Vi har mycket att förbättra när det gäller integration och etablering, och måste arbeta på nya sätt för att hantera de utmaningar vi står inför. Men att utan en normal beredning fatta beslut med långtgående och delvis oklara konsekvenser, är inget som borde förekomma i en rättssäker stat. Jag kommer därför att rösta nej, när ärendet kommer upp till riksdagen för beslut.

Rasmus Ling

Riksdagsledamot från Malmö (MP)