ÅSIKT

Skolorna startas där det går att göra vinst

Replik från Nätverket för en likvärdig skola om friskolor

Foto: COLOURBOX
De svaga och olönsamma eleverna lämnar koncernerna med varm hand över till kommunerna, skriver debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Friskolornas Riksförbund lyfter fram valfriheten som motiv för sin ståndpunkt att säga nej till förslaget om ett kommunalt veto. Men det viktigaste motivet, att skolföretagen ska kunna expandera och att göra vinster, det vill man inte kännas vid.

Merparten av ansökningarna för att starta nya fristående skolor kommer från de stora skolaktiebolagen och de blir oftast godkända. De stora företagen vet hur en ansökan ska utformas för att staten ska säga ja och de expanderar målmedvetet i kommuner där de har goda förutsättningar att göra vinst.

Dessa koncerner har inget samhällsansvar och de ser inte till kommunens behov av skolor eller till skolans likvärdighet. De startar sina skolor där de kan tjäna pengar oavsett vilka konsekvenser det får för skolan i kommunen. 

I dag kan inte kommunerna säga nej till att stora skolkoncerner som Academedia och Kunskapsskolan nyetablerar sig. Deras affärsidé är att vända sig till välutbildade föräldrar och de har mellan 10 och 15 procentenheter fler välutbildade föräldrar än vad de kommunala grundskolorna har. För varje ny koncernskola ökar skolsegregationen.

De svaga och olönsamma eleverna lämnar koncernerna med varm hand över till kommunerna. Kommunerna får ett negativt segregerat elevurval och i värsta fall blir skolorna så segregerade att de till slut måste läggas ner.

Det borde vara en självklarhet i en demokrati att beslut om skolan ska ligga hos de demokratiskt valda församlingarna i kommunen, inte hos de stora skolkoncernerna. 

Jan-Åke Fält

Sten Svensson

Medlemmar av Nätverket för en likvärdig skola