ÅSIKT

Friskolorna tar visst sitt samhällsansvar

Slutreplik om kommunalt veto

Foto: Foto: ÅSA ELLSÄTER
Mikaela Valtersson och Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK. Nätverket för likvärdig skola menar att det främsta motivet för fristående skolor är vinst och att beslutet om etablering ligger hos skolorna. Vi är förvånade över att inte det är känt att det är Skolinspektionen som fattar beslut efter en friskolas omfattande ansökan och efter det att kommunen har fått yttra sig.

94 procent av friskoleaktörerna i Sverige driver en eller två skolor. I Friskolornas riksförbund finns stora och små aktörer som medlemmar. Det är mångfalden som är poängen. Vi har små personalkooperativ till förskolor, ekonomiska föreningar och större aktörer, till exempel Academedia och Kunskapsskolan som medlemmar. Men alla har en sak gemensamt – de drivs av idéer och brinner för en så bra utbildning som möjligt för eleverna.

Nätverket framhärdar vidare i att friskolorna förvärrar skolsegregationen. Att upprepa ett felaktigt påstående leder inte till att det blir sant. Det är fel att det är elevernas rätt att välja skola som är anledningen till segregationen. Forskarrapporter (IFAU) visar att vill man öka blandningen av elever krävs mer blandade bostadsområden. Vi har konkreta förslag för att se till att alla elever får göra aktiva val vilket minskar segregationen. Det handlar bland annat om bättre information på fler språk och införande av en nedre åldersgräns för när man får ställa sina barn i kö till friskolor.

Friskolorna tar ett tydligt samhällsansvar. Ett exempel är att medlemmar från olika delar av landet hör av sig och vill hjälpa till i den nuvarande flyktingsituationen. De har inte samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot flyktingar eftersom många friskolor har kö, vilket gör att lagstiftningen förhindrar dem att ta emot asylsökande elever.

Vi har påpekat detta problem och under hösten kom regeringen och alliansen överens om att detta nu ska förändras. Det välkomnar vi. Ett annat är att det knappast är någon som lagt ner så mycket resurser på att utveckla ett kvalitetsuppföljningsprogram som flera av friskolorna. Ett utvecklingsarbete som många kan ha glädje av, inte minst de små aktörerna.

8 av 10 elever och föräldrar tycker det är bra att det finns en möjlighet att välja skola. Det är därför glädjande att det verkar finnas en riksdagsmajoritet mot ett kommunalt veto. Beslutet om elevers framtid kommer alltid fattas klokare vid köksbordet än av politiker eller tjänstemän i kommunhuset.

Mikaela Valtersson

Ordf, Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton

Vd, Friskolornas riksförbund