ÅSIKT

Id-kontroller slår hårt mot vår stad

Kommunalråd i Malmö: Regeringen har panik och visar det med ogenomtänkta beslut

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I dag fattar riksdagen ett beslut om att införa id-kontroller. Ett beslut som urholkar asylrätten och som vi menar ökar rasismen och otryggheten.

Malmö är en fantastisk stad där människor från hela världen möts och lever ihop. I takt med att regeringen lägger alltmer restriktiva flyktingförslag ser vi hur misstron och rasismen ökar. Med en arbetsmarknadspolitik som ställer nyanlända utan skydd på arbetsmarknaden, en flyktingpolitik som splittrar familjer och en allmän signalpolitik som misstänkliggör flyktingar slås kilar in i asylrätten – och i vår stad.

Id-kontrollerna kommer att sprida misstro och otrygghet bland malmöborna. Många pendlar till Malmö, gränskontroller och id-kontroller slår hårt mot arbetare och företag. Men det allvarligaste är att människovärdet urholkas vilket kommer att drabba den öppna och blandade staden Malmö extra hårt.

Regeringen har panik och visar det genom mer eller mindre ogenomtänkta beslut. De vill visa handlingskraft men gör det motsatta. Handlingskraft hade varit att lägga konkreta förslag på hur vår gemensamma välfärd ska rymma fler och hur mottagandet kan bli bättre. För det är ingen kris, det går att ta emot människor som flyr. Vid andra världskrigets slut, under andra halvåret 1944, tog Sverige emot 70 000 flyktingar och mätt i den befolkning vi hade då är det långt fler än vi tar emot i dag. På 40-talet fanns knappt något mottaganingssystem alls, men det gick.

Det går att fatta beslut som upprätthåller människovärdet samtidigt som vi bygger vår välfärd starkare, i stället för att tävla med andra EU länder om vem som kan stoppa flest flyktingar. Det skulle vara mycket bättre att sätta press på EU genom att inte betala EU-avgiften, och det hade gett oss 30 miljarder till att lägga på vår välfärd.

Välfärden är underfinansierad. Efter åtta år av skattesänkningar har 140 miljarder per år tagits från vår gemensamma välfärd. Vi har sett en gigantisk omfördelning från fattig till rik. Att nu skylla välfärdens brister på flyktingar är verklighetsfrånvänt. Konflikten står inte mellan nyanlända och de som redan bor i Sverige utan mellan de som har och de som inget har.

Det går att ha både en human flyktingpolitik och ett välfärdssamhälle. Det är så vi byggt landet hittills. Med dagens beslut fortsätter riksdagen tyvärr med den politik som leder till ökad rasism, slutenhet och urholkning av mänskliga rättigheter.

Regeringens förslag syftar till att minska antalet flyktingar som kommer till Malmö och Sverige. Det minskar på intet sätt antalet flyktingar i världen.

Att införa id-kontroller på tåg och bussar till Sverige innebär ett brott mot FN:s konvention om envars rätt att söka asyl mot förföljelse. Partier som innan kritiserat transportöransvaret vill nu utöka det. Ansvaret innebär att asylprövningen privatiseras och att flyktingar förvägras rätt att söka asyl. Lagrådet kritiserar detta skarpt. Vi lever i en tid där många människor far mycket illa och behöver en regering som manar till lugn och eftertanke och fattar kloka beslut, inte en regering som skapar krisstämning och ökar rädslan i samhället.

Dagens beslut i riksdagen kommer att kosta. Mest för de som förvägras skydd – men också för hela vårt samhälle. Att stå upp för mänskliga rättigheter samtidigt som vi bygger upp vår raserade välfärd är möjligt. Sverige behöver 500 000 fler anställda inom välfärden de kommande åren. En befolkningsökning är alltså inget ekonomiskt problem, det är en logistisk utmaning. En utmaning som Sverige har klarat tidigare i historien, som gynnat oss väl och som vi kommer att klara igen om den politiska viljan finns hos de som bestämmer.

Hanna Gedin

Hanna Thomé

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Hanna Gedin

Kommunalråd Malmö (V)

Hanna Thomé

Kommunalråd Malmö (V)

DEBATTEN

I dag fattas beslutet i riksdagen om att införa id-kontroller på bussar, tåg och färjor till Sverige. Det slår in kilar i asylrätten – och i vår stad, skriver dagens debattörer. Id-kontrollerna kommer att sprida misstro och otrygghet bland malmöborna.