ÅSIKT

Därför ska du skippa ålen på årets julbord

Naturskyddsföreningen: Arten är utrotningshotad – ändå tillåts fiske

Foto: Foto: Ron Offermans
Ålen hotas av utrotning.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Ålen är en av våra mest hotade arter. Ändå verkar svenska myndigheter helt oförmögna att ta till åtgärder för att skydda den från vattenkraft och fiske. Hjälp till att skicka en signal till beslutsfattarna: Ät inte ål i jul och köp el märkt med Bra Miljöval.  

Ålen förökar sig i Sargassohavet och varje år kommer ålyngel simmande till Europas kuster för att söka sig upp i floder och inlandsvatten där de lever större delen av sitt liv. Forskare räknar de ålyngel som kommer hit. 2015 var ålyngelinvandring till Nordsjön enbart 1,2 procent jämfört med siffrorna för 60- och 70-talet. Trots detta tillåter Sverige år efter år kraftverksbolagen att strimla ålar i sina turbiner. Ålar som borde få simma till Sargasso för att föröka sig.

Många förlitar sig på att kraftverksbolagen själva ska ta sitt ansvar för ålen och andra vandrande fiskar genom att installera fiskgaller och vandringsvägar. Men det händer inte frivilligt. Faktum är att bara ca 4 procent av de svenska kraftverken erbjuder fria fiskvandringsvägar.

Därför vill vi att regeringen snarast föreslår förändringar i lagstiftningen så att verksamheten i landets 2 000 kraftverk prövas mot miljöbalkens hänsynsregler. Det är inte en dag för tidigt – idag har över 90 procent av kraftverken tillstånd som är 100 år gamla eller inga tillstånd alls.

Sverige tillåter också ett riktat fiske efter ål, trots att arten är utrotningshotad, stick i stäv mot vetenskapliga råd och tvärt emot EU:s fiskelagstiftning som säger att alla bestånd ska hållas på hållbara nivåer. En princip Sverige säger sig värna om. Dessutom finns det ett stort illegalt fiske i Sverige. Förra året beslagtog kustbevakningen totalt 379 illegala ålfiskeredskap. Hur många ålar som fångas och vart de tar vägen är okänt. Men det måste hejdas.

En av regeringens första åtgärder förra hösten var att be Havs- och vattenmyndigheten om en utvärdering av den svenska ålförvaltningen och förslag på hur den kunde utformas för att bättre skydda ålen. Efter många års politisk negligering av ålens kritiska situation, välkomnade Naturskyddsföreningen detta. Utvärderingen blev klar den 1 december i år och skulle föreslå flera konkreta vägval för regeringen, inklusive ett som inkluderar ålfiskestopp, samt en analys av de olika vägvalens konsekvenser.

Så blev det inte alls. I stället har myndigheten självsvåldigt bestämt att man är nöjd med nuvarande ålförvaltning och föreslår i princip inga förslag på förbättringar för regeringen att ta ställning till. Alternativet som kvarstår för regeringen blir nu att skicka tillbaka uppdraget till Havs och vattenmyndigheten med ett ”gör om – gör rätt”.  

Även som konsument har du möjlighet att påverka ålens väl och ve:

Välj el märkt med Bra Miljöval som ställer krav på att vattenkraftverk har vissa miljöanpassningar samt att kraftbolagen avsätter pengar för frivilliga åtgärder i egna eller andra vattenkraftverk så att fiskar kan ta sig förbi kraftverkens turbiner levande.

Välj bort ål på julbordet. Även odlad ål kommer från vilda bestånd. Minskad efterfrågan leder till mindre fiske.

Mårten Wallberg

Vice ordförande, Naturskyddsföreningen
Ellen Bruno

Sakkunnig, marina ekosystem och fiske, Naturskyddsföreningen