ÅSIKT

Läkarbrist kring jul slår mot patienterna

Läkarförbundet: Oacceptabelt att avdelningar tvingas stänga

Foto: Foto: Rickard Eriksson
Det måste vara möjligt att få en fullgod bemanning dygnet runt – alla årets dagar, skriver debattören.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Underbemanning av sjukvårdspersonal kring jul kan leda till långa väntetider och i värsta fall äventyra patienthälsan. För att hantera detta krävs ökade resurser och tydligare framtidsprognoser för en bättre bemanning.

Kring semestertider såväl sommar som vinter utsätts sjukvården för stora ansträngningar. Bristande resurser gör det svårt att planera för full bemanning, och även enstaka sjukdomsfall i den medicinska personalen kan ge märkbara effekter på möjligheterna att erbjuda god vård och omsorg. I vissa fall tvingas hela avdelningar hålla stängt.

Inom flera specialistområden råder redan läkarbrist på olika håll i landet med omfattande vakanser i primärvården – men också inom specialiteter som geriatrik, psykiatri och patologi. Och med en åldrande läkarkår där många når pensionsåldern innan år 2020 kan detta mycket snart leda till allvarliga svårigheter.

Marginalerna i den ordinära bemanningen är små och situationen kan liknas vid semesterbemanning stora delar av året. I influensatider gör det en redan ansträngd situation värre. Läkare tvingas göra medicinska prioriteringar som kan innebära långa väntetider för patienter i behov av behandling och rehabilitering.

Det här är återkommande problem som gör sig påminda år efter år. Ändå gör inte de politiskt ansvariga i landets regioner och landsting rimliga prognoser för detta, och tillskjuter inte tillräckliga resurser för att stärka upp bemanningen kring toppar eller för att finansiera extrainkallad personal.

Självklart ska skattepengar användas återhållsamt. Från Läkarförbundets sida vill vi dock utfärda en varning om att underbemanning och läkarbrist äventyrar patienthälsan – och kan leda till ännu större samhällskostnader.

Förutom personligt lidande riskerar nämligen brister i vården att leda till produktionsbortfall i såväl näringslivet som den offentliga sektorn, om människor tvingas till sjukskrivning längre än nödvändigt.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron i Sverige ökat med 70 procent, och prognoser pekar på att utgifterna för sjukskriv­ningar kommer att stiga från 32 miljarder kronor förra året till hela 51 miljarder kronor 2019. Det är detta som ligger i vågskålen när man från politiskt håll inte satsar tillräckligt på fler ST-tjänster inom bristspecialiteter såsom allmänläkare och psykiatriker, och att göra läkaryrket mer attraktivt.

Det måste rimligen vara möjligt att investera i läkaryrket så att vi kan få en fullgod bemanning på landets vårdcentraler och andra sjukmottagningar, dygnet runt – alla årets dagar. Även under sommaren och julen. Det är inte acceptabelt att avdelningar ska tvingas stänga på grund av underbemanning. Sverige kan bättre än så.

Heidi Stensmyren

Ordförande, Sveriges Läkarförbund