ÅSIKT

Det finns alternativ till militärism, KDU

Slutreplik från LUF om allmän värnplikt

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Henrik Edin.

SLUTREPLIK. KDU menar i en replik på min debattartikel om allmän värnplikt att det saknas kristdemokratiska perspektiv i försvarsdebatten. Man efterlyser större hänsyn till det så kallade “människovärdet”, vilket förbluffande nog anses kräva att alla unga ska tvingas in i det militära.

Men kristdemokratin behöver inte vara en militaristisk ideologi. I Tyskland anser man exempelvis att det inte är nödvändigt att ha allmän värnplikt, trots att regeringspartiet sedan tio år är kristdemokratiskt.

Där avskaffade man den allmäna värnplikten år 2011. Det är förhållandevis få andra demokratiska stater som har allmän värnplikt. Världens största militärmakt, USA, klarar sig liksom Tyskland utan tvångsinskrivning.

Det är också moraliskt riktigt att en försvarsmakt som är tänkt att försvara öppenhet, frihet och demokrati inte är beroende av motsatsen, tvång, för att genomföra sitt uppdrag. De militaristiska strömningar som blir allt mer påtagliga i försvarsdebatten rimmar illa med idén om det fria samhället.

Liberala ungdomsförbundet driver frågan om ett starkt försvar utan att driva opportunistisk politik. Problemet för försvarsmakten är att den saknar resurser, därför måste försvarsanslagen drastiskt höjas. Med tillräcklig finansiering skulle bra rekryteringar kunna göras även utan tvång.

Att med tvång driva in unga människor i det militära kommer aldrig att vara ett bra förslag när det finns alternativ.

Henrik Edin

Förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM