ÅSIKT

Id-kontrollerna får inte bli långvariga

Röda Korset: Det krävs ett politiskt ledarskap som värnar asylrätten

Foto: Foto: Magnus Bergström/Röda Korset
Vi ser fyra utmaningar i Sverige där både politiken, myndigheter och civila samhället har en viktig roll, skriver Ulrika Årehed Kågström, Röda Korset.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I dag startar Folk och Försvars rikskonferens. Samtidigt är det nästan exakt fem år sedan kriget i Syrien bröt ut. Vi vet att Syriens befolkning kommer att behöva hjälp under lång tid framöver. Röda Korset bidrar på plats med rent vatten, mat och sjukvård.

Men det räcker inte. Syriens folk är en angelägenhet för hela världen. Därför är det bra att stort fokus på rikskonferensen handlar om kriget, människor på flykt och utmaningarna för samhället.

De flesta som behöver skydd ger sig aldrig av mot tryggheten i Europa. De stannar i Syrien eller i flyktinglägren i närliggande länder. Där lever de ofta under mycket svåra förhållanden.

En liten andel väljer att söka skydd i Europa. Av de hundratusentals människor som valde att fly över Medelhavet förra året drunknade 3 400. Människosmugglarna har blivit mer hänsynslösa och brutala och Europas länder tävlar om vem som kan bygga högst murar.

Vi ser också ett hårdnande politiskt landskap där flera länder, även Sverige, riskerar att inskränka asylrätten genom införande av id-kontroller.

Det är ett allvarligt läge. För Röda Korset står det helt klart, ska vi stå upp för humanismen behövs hela samhällets engagemang.

I grunden krävs ett politiskt ledarskap där man värnar asylrätten. EU:s ledare måste gå från ord till handling och fler EU-länder måste ta emot människor på flykt. Det behövs en internationell samling för att värna asylrätten och fler legala vägar måste skapas.

I Sverige måste politikerna göra det så kallade andrummet extremt kort vilket bland annat innebär att gränskontrollerna slopas och rätten till familjeåterförening ligger fast.

Vi ser fyra utmaningar i Sverige där både politiken, myndigheter och civila samhället har en viktig roll:

Korta handläggningstiderna för asylsökanden

Redan innan höstens flyktingsituation var handläggningstiderna alldeles för långa. Migrationsverket måste få mer resurser för att hantera såväl handläggningstider som familjeåterföreningar. Ingen mår bra av att gå i ovisshet om sin framtid i åratal.

Skapa en meningsfull sysselsättning under asyltiden

För den som klarat en dramatisk flykt kan början på det nya livet i Sverige bli långdragen och frustrerande. En lyckad integration förutsätter att man får en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Det måste också skapas ett långsiktigt och hållbart samarbete med civilsamhället, där finansieringen är långsiktigt säkrad. Det är vidare viktigt att alla asylsökande får möjlighet lära sig svenska direkt.

Värna rätten till familjeåterförening

Familjeåterförening är en av de viktigaste nycklarna för att man ska kunna etablera sig i samhället. Att oroa sig för vad som händer ens familj försvårar för den som kommit till Sverige. Familjeåterförening är en av få lagliga vägar till Sverige och familjemedlemmar har ofta egna skyddsskäl men inga möjligheter att ta sig till Sverige. Regeringen måste därför värna rätten till familjeåterförening genom permanenta uppehållstillstånd.

Ge vård till de som bär på trauman

Många asylsökande och nyanlända har varit med om traumatiska upplevelser före och under flykten. Det kan till exempel handla om personer som utsatts för våld, bombningar eller för grova övergrepp och våldtäkter. I asylprocessen syns inte ärren. Röda Korset är en av få organisationer som arbetar med att dokumentera och behandla dessa övergrepp. Det är möjligt att resa sig igen men det kräver resurser och ökad kunskap hos berörda myndigheter.

Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare i Röda Korset