ÅSIKT

Prata med varandra, Nordens regeringar!

18 nordiska ungdomsförbund: Bara tillsammans kan vi hitta lösningar på flyktingfrågan

Foto: Foto: KRISTER HANSSON
Nordiska ministrar borde "bygga broar" i stället för att använda varandra som inrikespolitiska slagträn.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Världen upplever just nu den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. En katastrof där miljontals människor tvingats på flykt från brutala krig, terror och förtryck.

För många står alternativen mellan att stanna i krigszoner, svälta i flyktingläger eller riskera livet på Medelhavet.

Samtidigt ser vi hur de nordiska länderna går från att ha varit relativt öppna till att stänga dörr efter dörr och när Sverige i måndags införde id-kontroller innebar det ett hopp som slocknade för tusentals människor i behov av skydd.

Det är sorgligt att våra länder nu sviker alltfler flyktingar men det är också sorgligt att vi sviker varandra. De gränskontroller, id-kontroller och annat som nordiska länder nu inför drabbar inte bara flyktingar utan också alla de som varje dag reser mellan våra länder. Sedan 1955 har det varit en självklarhet för nordiska medborgare att kunna resa fritt i Norden men den öppenhet vi tagit för given är inte längre lika självklar. Vi ser hur våra länder väljer att gå i konflikt i stället för att föra dialog och deltar i ett race mot botten i stället för att samarbeta för att nå toppen.

Det är en farlig utveckling som påminner om en historia vi borde ha lämnat bakom oss.

Så länge det finns något att fly ifrån så kommer det finnas flyktingar, vi kan inte ensamma stoppa de krig och det förtryck som tvingar människor på flykt. Vi kan inte heller ensamma hjälpa alla de som flyr, men i väntan på att förtrycket tar slut och att Europa når gemensamma lösningar så kan vi göra mer för att hjälpa fler.

Vi är helt på det klara med att våra länder är olika, att vår kapacitet att hjälpa skiljer sig åt och att varje land beslutar om sin egen politik. Det borde dock inte hindra de nordiska länderna från att kommunicera med varandra och försöka finna gemensamma lösningar för hur situationen ska hanteras.

I stället för att använda varandra som inrikespolitiska slagträn borde nordiska ministrar sätta sig ned och diskutera. Vi bör kunna kompromissa om gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar men borde inte kompromissa om asylrätten eller nordiska medborgares rätt att resa fritt inom Norden.

Något som varje land dock kan fatta beslut om redan nu är att ta emot fler kvotflyktingar:

Systemet med kvotflyktingar bygger på att de länder som deltar tar emot en årlig kvot av flyktingar som FN:s flyktingorgan, UNHCR, bedömer vara bland de mest utsatta. Dessa människor ges möjlighet att lämna flyktinglägren för att ta sig lagligt och säkert mot en framtid i mottagarlandet.

Om fler länder tar emot fler kvotflyktingar så skulle det troligtvis innebära att hoppet om en säker och laglig resa till Europa ökar och att färre ger sig ut på medelhavet.

I kombination med en stärkt koordinering sinsemellan kan de nordiska länderna på detta sätt visa på såväl hjärta som hjärna samtidigt som vi skapar mer ordning och räddar liv.

Anders Rehnberg

Ledamot av Liberala ungdomsförbundets internationella utskott, Sverige

Hanna Cederin

Ordförande för Ung Vänster, Sverige

Caroline Bruseman

Sammankallande för Grön Ungdom, Sverige

Christian Holm

Ledamot av Centerpartiets ungdomsförbunds internationella kommitté, Sverige

Michelle Grönlund

Åländsk Ungcenter

Jannik Svensson

Nordisk representant för Ålands Liberala Ungdomsgrupp

Victor Boysen

Ordförande för Radikal Ungdom, Danmark

Nanna Bonde

Ordförande för Socialistisk Folkepartis Ungdom, Danmark.

Esben Korsgaard Poulsen

Internationell sekreterare, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Saara Ilvessalo

Språkrör för VINO (De grönas ungdomsförbund), Finland

Sara Huhtanen

Finlands Centerungdom

Björn Bonsdorff

Ordförande för Svensk Ungdoms Internationella Utskott, Finland

Diljá Helgadóttir

Samband Ungra Framsóknarmanna, Island

Tord Hustveit

Ordförande för Unge Venstre i Norge

Emilie Mehl

Senterungdomen i Norge

Emilie Bersaas

Vice ordförande för Arbeidernes ungdomsfylking, Norge

Andrea Sjøvoll

Sosialistisk Ungdom, Norge.

John Slinning Jannesson

Grønn Ungdom, Norge

ARTIKELN HANDLAR OM