ÅSIKT

Fina ord, Löfven – men du gör tvärtom

Jonas Sjöstedt: Regeringens politik skapar mer otrygghet på arbetsmarknaden

Jonas Sjöstedt
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. När Stefan Löfven och andra socialdemokratiska ledare skriver om den nordiska modellen lyfter de fram ett bra organiserat och anständigt arbetsliv. De varnar för att högern försöker använda flyktingsituationen till att attackera detta.

Problemet med artikeln är inte att de har fel. Tvärtom – vad de skriver är utmärkt. En anständig arbetsmarknad med trygga jobb gör ett land bättre på att hålla ihop och klara stora utmaningar. Problemet med Löfvens artikel är att den inte stämmer med vad han gör. För parallellt med de fina orden genomför regeringen sådant som skapar mer, inte mindre, otrygghet på arbetsmarknaden.

Regeringen ska nu ta bort kravet på kollektivavtal för YA-jobben för unga och nyanlända. Det är jobb där staten ger ekonomisk ersättning till arbetsgivaren och den anställde får ett jobb med utbildning eller handledning. Hittills har en förutsättning varit att arbetsgivaren har kollektivavtal, men det kravet tas bort. Sverige ska alltså med skattemedel stödja arbetsgivare som inte vill ha kollektivavtal. Det är en murbräcka mot den svenska modellen och riskerar på sikt försvaga för alla löntagare, inte bara de som själva har YA-jobb.

Regeringen kopplar även flyktingars rätt att vara i Sverige till arbete på ett sätt som skapar stor otrygghet. I stället för permanenta uppehållstillstånd blir tillfälliga tillstånd huvudregel och möjligheten att få skydd inskränks. Det gör att det för många blir nödvändigt att ha ett jobb för att vara säker på att få stanna i Sverige. Det innebär förstås en enorm press.

Den som har flytt från krigets helvete och börjat bygga ett liv här är beredd att gå med på nästan vad som helst. Allt för att vara säker på att inte skickas tillbaka. En människa i den situationen får mycket svårt att tacka nej till jobb ens när arbetsvillkoren är fruktansvärda eller arbetsgivaren är direkt oseriös. Löner som inte betalas ut eller sexuella trakasserier från chefen är sådant som ingen borde behöva stå ut med. Men när det är chefen som avgör om man får stanna i landet blir det väldigt svårt att protestera.

Otryggheten blir stor för den vars rätt att leva i Sverige är beroende av att den håller sig väl med chefen. Men det skapar även otrygghet för kollegan som står och arbetar bredvid. Den drabbas när arbetsplatsen blir en tyst plats där färre vågar protestera mot missförhållanden.

Att högern vill attackera kollektivavtal och försvaga de anställdas position är självklart. Det är alltid deras svar oavsett fråga. Att Miljöpartiet går med på det är tyvärr inte heller så förvånande. Vi vet att de kan hamna lite var som helst när de gäller frågor om makt och trygghet på jobbet. Men att Socialdemokraterna genomför detta är faktiskt bedrövligt.

Vad Sverige behöver är en politik som går åt andra hållet. Asylskälen ska vara det som avgör när människor behöver skydd. När Sveriges befolkning växer måste vi satsa stort på investeringar, utbildning och låta välfärden växa. Att använda flyktingsituationen till att skapa otrygghet på arbetsmarknaden är dåligt i sig och riskerar dessutom skapa farlig splittring mellan olika grupper. Istället för att försvaga anställdas rättigheter, behöver vi värna kollektivavtalen.

För ett bättre arbetsliv borde vi lagstifta om rätt till heltid, kräva objektiva skäl för visstidsanställningar och förbjuda inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Istället för att backa till en tid då anställda var helt beroende av chefens välvilja, behöver vi ta steg framåt mot fler och tryggare jobb.

Jonas Sjöstedt

Partiledare Vänsterpartiet