ÅSIKT

Kommunal bryter mot egna stadgarna

Professor i civilrätt: Alla i styrelsen har ett ansvar för vad som skett

Om kassören Anders Bergström haft ett eget ansvar har han också haft skyldighet att rapportera till styrelsen. Om styrelseledamöterna fått sådana rapporter kunde de ha agerat, skriver debattören.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Daniel Stattin.

DEBATT. I den gångna veckan har Aftonbladet avslöjat flera skandaler i fackförbundet Kommunal. Mycket av diskussionen i media har handlat om ansvaret för det som hänt. Kommunals medlemmar är upprörda, kassören har fått avgå, men ordföranden sitter kvar. Den kanske allra mest intressanta frågan – hur det kunde hända – har inte riktigt besvarats.

Men låt oss börja med ansvaret. Det är för enkelt att säga att det fanns en tydlig arbetsfördelning och vältra allt ansvar på kassören. Alla styrelseledamöter i Kommunal har ett ansvar för vad som hänt. Den som sitter i en styrelse har skyldighet att sätta sig in i verksamheten, övervaka vad som sker och vid behov följa upp med kontrollfrågor.

Om kassören haft ett eget ansvar har han också haft skyldighet att rapportera till styrelsen. Om styrelseledamöterna fått sådana rapporter kunde de ha agerat. Om de inte fått rapporter har de haft skyldighet att följa upp vad som hänt. De har vad vi jurister kallar ett kontrollansvar när arbetsuppgifter har delegerats.

Alla styrelseledamöter har dessutom en skyldighet att följa Kommunals stadgar. Enligt stadgarna är Kommunals uppgift att ”tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt”. Det står inget om att driva restaurangrörelse eller importera vin, men det kan motivera att Kommunal har en konferensanläggning om det kommer medlemmarna tillgodo.

Min bedömning är att en del av det som skett i Kommunal är skolboksexempel på stadgebrott. Dessutom verkar restaurang- och konferensrörelsen ha gått med avsevärd förlust, vilket tyder på att skada har uppkommit för Kommunal.

Det är ganska enkelt att slå fast att alla styrelseledamöter har ett ansvar för vad som skett och att det ansvaret är större för dem som har heltidsuppdrag i Kommunal. Den som inte iakttar sitt kontrollansvar och bryter mot stadgarna är oaktsam i juridisk mening och kan därför bli skadeståndsskyldig för den skada som uppkommer.

Hur kunde då allt detta ske i Kommunal? Det finns säkert flera förklaringar, men en av dem är nästan garanterat Kommunals organisationskultur. En av huvuduppgifterna för en styrelse är att övervaka hur verksamheten bedrivs. Styrelsen ska fungera som medlemmarnas förlängda arm. För att styrelsen ska kunna göra det, behövs starka oberoende ledamöter som inte är aktivt inblandade i ledningen av verksamheten eller är beroende av dem som leder den.

På Kommunals hemsida framgår att ordförande och alla vice ordförande har tjänstemannabakgrund på Kommunals kansli innan de valdes till förbundsledningen. De övriga styrelseledamöterna är förtroendevalda som representerar olika regionala enheter inom Kommunal. Det är lätt att tänka sig att förbundsledningen haft ett stort informationsövertag över övriga styrelseledamöter. Det blir då en närmast omöjlig uppgift för de förtroendevalda ledamöterna att på ett effektivt sätt kunna övervaka verksamheten.

Jag tror inte att Kommunals styrelse haft någon möjlighet att lyckas med sin övervakningsuppgift. Den har snarare liknat styrelsen i den skandalomsusade och numera konkursade amerikanska banken Lehman Brothers, som var helt i händerna på styrelseordföranden.

En gemensam nämnare för nästan alla skandaler i större företag och organisationer är att det inte funnits en styrelse som lyckats övervaka dem som lett verksamheten. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det därför inte förvånande att det skett skandaler i Kommunal.

I framtiden bör Kommunal - och kanske andra fackförbund - fundera över sin organisation och organisationskultur. De förtroendevalda ledamöterna i styrelsen bör få en starkare ställning, så att de kan övervaka hur verksamheten sköts på medlemmarnas vägnar.

Hur det ska ske är naturligtvis en fråga för Kommunal, men det är för mig uppenbart att det är mycket olämpligt att såväl ordförande som alla vice ordförande är anställda på heltid och har verkställande uppgifter i ledningen av verksamheten.

Daniel Stattin

Professor i civilrätt, Uppsala universitet