ÅSIKT

Vår skola drivs framåt – av vinst och kvalitet

Lärare och rektor till friskolans försvar: Därför trivs vi hos Academedia

Debattörerna Åsa Lundberg, Alexander Wilhelmson och
Tobias Richard jobbar alla inom Academedia. I dag går till försvar för sin arbetsgivare.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Vi kan inte svara för EQT och ämnar därför inte heller att ge svar på de frågor som Magnus Ekblom och Göran Drougge ställer i sitt brev (Aftonbladet 15/1). Däremot vill vi berätta om våra egna erfarenheter som anställda hos Academedia.

Vi tycker det är oerhört tråkigt att alla de lärare, rektorer, elevhälsopersonal med flera som jobbar inom Academedia och gör ett väldigt gott och seriöst arbete misskrediteras. I förlängningen finns dessutom en risk att elever och föräldrar får en negativ bild av den skola och utbildning de valt trots att den håller god kvalitet.

Det är sällan det som fungerar väl inom friskolor lyfts fram, vilket vi vill göra här. Vi har arbetat inom Academedia i tre, fyra respektive nio år inom tre olika delar av verksamheten och delar samma upplevelse av att vi trivs hos vår arbetsgivare.

Inom Academedia finns ett huvudfokus: resultaten. Alla skolor ska arbeta aktivt för att nå 100 procent måluppfyllelse, precis som skollagen kräver. För att nå dit krävs det utöver kompetenta skolledare och medarbetare även att skolorna arbetar systematiskt och har kvalitetsfrågor i fokus. Detta för att eleverna ska få den utbildning de har rätt till. Det upplever vi är Academedias högsta prioritet.

För att kunna förbättra skolornas kvalitet görs kontinuerligt mätningar avseende faktorer som påverkar hur eleven trivs och presterar. I detta ingår givetvis även att såväl elever som lärare får göra sin röster hörda i anonyma undervisningsutvärderingar och medarbetarenkäter för att förbättra arbetsmiljön och undervisningen för såväl elever som för personal.

Inom Academedia läggs stor vikt vid det inre kvalitetsarbetet, där kvalitet och attraktivitet går hand i hand. Att det läggs tid och pengar på marknadsföring är inte längre unikt för friskolor. Den bästa marknadsföringen får vi dock genom nöjda elever – och det enda sättet att få det är genom att erbjuda en skola med hög kvalitet. Konkurrens leder till utveckling, och främjar i förlängningen kvaliteten.

För att utveckla sina verksamheter satsar Academedia på intern kompetensutveckling inom till exempel skoljuridik, arbetsmiljö, IT, ledarskap och krishantering. Det finns även externa samarbeten med till exempel Göteborgs Universitet som erbjuder lärarna skräddarsydd pedagogisk fortbildning.

Tyvärr är vi också medvetna om att situationen på skolor runt om i landet är långt ifrån optimal. Läraryrket är ett intensivt och stundtals väldigt stressigt yrke, och elevernas resultat kan vara långt från de önskvärda. Men man kan inte heller komma ifrån att en skolas kvalitet inte bara avgörs av huvudmannen, utan även lokala förutsättningar och kompetenser.

Nä, Magnus Ekblom och Göran Drougge, vi tycker inte ni är naiva när ni menar att bildningen är viktigare än vinsterna. Vi menar att vår upplevelse av Academedia är att de satsar på att varje elev ska få den bästa utbildningen, genom sitt systematiska kvalitetsarbete och genom sina satsningar på skolutveckling.

Vinsterna är en förutsättning för att företagande, som samhällskraft, ska få vara med och driva svensk skola framåt. Vinsterna syftar till att skapa trygghet och långsiktighet inom verksamheten så att ingen elev ska behöva uppleva att deras skola drar ner på undervisningskvaliteten eller till och med stänger ner på grund av brist på pengar.

Vi kan inte heller svara på hur försäljningen av Academedia kommer påverka alla de elever och den personal som finns i verksamheten. Vi kan bara hoppas att vi får fortsätta se samma engagemang för skoluppdraget som vi hittills upplevt.

Åsa Lundberg

legitimerad gymnasielärare i engelska och tyska,

biträdande rektor på Ljud & Bildskolan, Helsingborg

Alexander Wilhelmson

legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska,

på IT-Gymnasiet Örebro

Tobias Richard

Rektor, Framtidsgymnasiet Malmö

ARTIKELN HANDLAR OM