ÅSIKT

EU:s flyktingpolitik leder mot katastrof

Cecilia Wikström (L): Situationen är ohanterlig – här är vad som snabbt krävs för att rädda unionen

Ungerska soldater rullar ut taggtråd vid gränsen mot Slovenien. Ett av flera steg för ett EU på väg mot katastrofen.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Debattören Cecilia Wikström (L) om krisen i EU och vad hon anser nu måste göras.

DEBATT. Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Österrike, Frankrike, Malta och Ungerns gränskontroller mot angränsande länder markerar ett nytt beklagligt kapitel i EU:s historia.

Fattas inga konkreta beslut snabbt är Schengensamarbetet, den fria rörligheten och den europeiska integrationen, hotade.

Ett sammanbrott vore naturligtvis ett stort nederlag och en enorm förlust för oss alla. Den fria rörigheten mellan nationsgränserna är en av de största framgångarna för den europeiska integrationen och ett viktigt verktyg för ekonomisk tillväxt och kulturellt utbyte och är därmed en faktor som säkrar våra välfärdsnivåer och ytterst en garant vår allas vårt välstånd.

När Schengensamarbetet infördes blev Greklands gränser även Sveriges och övriga medlemsländers. Samtidigt behöll varje land sin skyldighet att bevaka sina gränser, i stället för att upprätta en gemensam europeiskt gränsbevakningsmyndighet.

Först när över en miljon människor flyr undran krig och konflikter till Europa inser Europas ledare det som vi liberaler påmint om länge – att gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar.

Medlemsländernas stöd till Frontex, EU:s gränsbevakningsmyndighet med några hundra anställda och ingen egen utrustning, är otillräckligt.

Dublinkonventionen har spelat ut sin roll och suspenderats i land efter land. Europas yttre gränser, i synnerhet den grekiska gränsen, läcker som ett såll.

Yttre gränsskydd behövs för att skydda oss från grov organiserad brottslighet, vapen och narkotika.

Situationen i Grekland är ohanterlig, eftersom landet vägrar ta hjälp av EU och tillåta EU-gränspoliser och kustbevakning att patrullera unionens yttre gräns, trots att de uppenbarligen inte klarar av situationen själva.

Att lägga ut ansvaret för EU:s yttre gräns på Turkiet, som gjordes i slutet av förra året, och be dem att stoppa människor från att ta sig till EU är oacceptabelt.

Det är inte trovärdigt att EU internationellt talar om demokrati om mänskliga rättigheter och samtidigt blundar för de övergrepp mot just dessa rättigheter som Turkiet gjort sig skyldigt till den senaste tiden.

Resultatet av EU:s bristande kontroll av sina yttre gränser och avsaknaden av gemensamt ansvarstagande och gemensamma lösningar för flyktingpolitiken har lett till en katastrofal dominoeffekt, där land efter land i Europa genom att införa gränskontroller i praktiken stänger sina gränser för flyktingar och dessutom skapar ett kaos för pendlare och företagare.

Ett europeiskt kvotsystem där de asylsökande fördelas mellan medlemsländerna grundat på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer och tillskapandet av lagliga och säkra vägar för flyktingar att komma till EU för att söka asyl är den mest rationella, långsiktiga och humana lösningen för den rådande situationen.

Att göra Frontex till gemensam gränsbevakningsmyndighet med egen materiel och tillräckligt med personal skulle leda till att man hållbart kan skydda de yttre gränserna och säkerställa att de kontrolleras lika väl överallt i Europa.

Stämmer Europeiska rådets ordförande Donald Tusks påstående att den svenska regeringen är ledande i försöken att stoppa tillkomsten av en sådan myndighet så är det mycket allvarligt och direkt oansvarigt.

Regeringen kan väl inte på allvar tro att man kan argumentera för en gemensam asylpolitik och samtidigt vara emot en gemensam gränsbevakning?

Varje missat tillfälle att fatta nödvändiga beslut för oss djupare in i krisen. Vi får inte låta det mest värdefulla som det europeiska samarbetet har skapat gå förlorat för att medlemsländer vidmakthåller illusionen om nationell suveränitet över tillväxt och säkerhet för Europas medborgare. 

Cecilia Wikström

Europaparlamentariker (L)

ARTIKELN HANDLAR OM