ÅSIKT

Hoppas på en bra ägare räcker inte

Slutreplik om försäljningen av Academedia

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK. Svar till Åsa Lundberg, Alexander Wilhelmsson och Tobias Richard. De flesta av oss lärare och skolledningar på både kommunala skolor och friskolor jobbar hårt för att hundratusentals elever i Sverige ska få så bra utbildning som möjligt. Vi är övertygade om att det gäller även er. Och vi hoppas att lärarna på era skolor får en konkurrenskraftig lön för det fantastiska arbete de utför. Vad det gäller studievägledare, speciallärare, bibliotekarier och skolhälsa så önskar vi mer av dessa extremt viktiga resurser.

I ert svar presenteras inga konkreta argument för tesen att vinstdrivna skolor skulle vara bra för pedagogik, undervisning och bildning. Däremot upprepas ord som ”kvalitet”, ”kvalitetsarbete” och ”måluppfyllelse”. Vi behöver inte fler mätningar om ”kundnöjdhet”, ”upplevd kvalitet” och ”upplevda kunskaper” där skolan och dess lärare för femtioelfte gången utvärderas som vilken vara som helst. Vi vill ha en skola som ger alla elever verkliga kunskaper och färdigheter utifrån kursernas centrala innehåll och kunskapskrav. En skola där bildning ges ett egenvärde.

En snabb efterforskning på en av era skolor visar på samma problem som tog upp i vår artikel; täta byten av rektorer, tveksamheter kring elevernas garanterade undervisningstid och arbetsmiljöproblem. Problemet är att vi inte är ensamma om detta inom svensk skola, utan väldigt många skolor vittnar om samma problem oavsett huvudman, den självreglerade marknaden med konkurrens och vinstintresse tycks inte ha lett till en positiv spiral uppåt utan till en skola med med snygga fasader, bristande "know how”och kronisk resursbrist. Inte ens Sveriges mest högpresterande elever verkar vara några vinnare kunskapsmässigt på systemet, men det kanske största problemet är att de elever som mest skulle behöva en bra skola inte kommer i åtnjutande av den.

Det är resultaten för Sverige som kunskapsnation och de enskilda elevernas möjligheter i framtiden som är det viktiga. Under de 20 år som gått sedan Sverige som enda land vid sidan av Chile tillåtit företag göra vinst på skattefinansierade skolor har resultaten försämrats. I Chile har man tagit konsekvenserna av det misslyckade experimentet och avskaffar nu den modellen.

För Sveriges del har resultaten när det gäller elevernas kunskaper i matematik och läsförståelse stadigt sjunkit, i den senaste Pisa-mätningen till och med mest av alla länder. Vi tror inte att det är en slump.

På tal om den konkreta anledningen till vår debattartikel; när riskkapitalbolaget EQT:s styrelseordförande Conni Jonsson nu vill sälja oss och tiotusen andra Academedialärare för att göra vinst nöjer ni er med att säga: ”Vi kan bara hoppas” att nästa ägare blir bra.

Vi nöjer oss inte med att hoppas. Vi tycker bra skolor borde vara en rättighet för alla. Och framför allt inget som är beroende av om riskkapitalbolag eller andra företag tror de kan göra vinst på skattefinansierade skolpeng.

Det skolsystem vi nu har, har få anhängare. De som drev igenom det har gjort avbön både till höger och vänster. Det är nästan ingen som stödjer nuvarande system. Vi är med många övertygade om att Skolan behöver stora reformer nu och inget småduttande i ett försök att rädda rådande system, något annat har Sverige inte råd med.

Göran Drougge

Lärare Bild och Italienska

Magnus Ekblom

Lärare Samhällskunskap Religion

ARTIKELN HANDLAR OM