ÅSIKT

Vi kan inte ta ansvar för alla flyktingbarn

Kommunalrådet i Söderhamn (S) larmar: Regeringen måste göra om – och göra rätt

Foto: MAGNUS WENNMAN
Abdul Karim Addo. Ett av många barn som kommit ensam till Europa. Många söker sig till Sverige, men här kan kommuner köpa sig fria från ansvar. Dags att regeringen gör om och gör rätt, menar debattören, kommunalråd i Söderhamn.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Sven-Erik Lindestam (S) är kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

DEBATT. Nu måste lagstiftning och/eller tillämpning kring ensamkommande barn göras om och göras rätt.

Som kommunstyrelsens ordförande var jag en av många kommunpolitiker som välkomnade att kommunerna i Sverige skulle ta ett delat ansvar för de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige. Tyvärr visar verkligheten att utfallet blivit ett helt annat än lagens intentioner.

Därför måste det till förändringar.

Vår kommun har sedan många år tagit ett oproportionerligt stort ansvar för såväl asylsökande som flyktingar. Det gör vi och dessutom gör vi det bra.

Vi har vardagshjältar i vår förskola, skola, socialtjänst och våra boenden för ensamkommande barn.

De tillsammans med resten av kommunen och ett aktivt civilsamhälle jobbar hela tiden 24-7 för att få till en inkludering på riktigt.

Men när jag nu ser att alltfler kommuner köper sig fria från sitt eget ansvar för de avtal de tecknat kring mottagandet av ensamkommande barn genom att köpa platser av högst varierad kvalitet i vår kommun så blir jag förundrad.

Var detta verkligen lagstiftarens intention?

Vi har, med vetskap om den rejält ökande numerären, återigen tagit vårt ansvar och tecknat avtal om tio gånger fler platser för 2016 än 2015. Detta gör vi med full vetskap om den utmaning det innebär för skolan.

Men när det nu dessutom kommer ytterligare ett hundratal utan att vi på något sätt vare sig informerats eller tillfrågats blir situationen prekär.

Det är våra skolor som ska erbjuda plats.

Det är vi som behöver hitta personal som inte finns.

Att vi ersätts för kostnader räcker inte, för var finns personalen att rekrytera? Var finns de tillgängliga lokalerna att använda? Och hur löser vi detta utan någon som helst planeringshorisont?

Senast i fredags meddelades kommunen av en annan om ett femtontal ungdomar som kommer att behöva platser från den första februari.

Att som det nu är ge kommuner en frisedel från att ta sitt eget ansvar för såväl boende som utbildning är oansvarigt, ohederligt och orätt.

Jag menar att kommunerna ska ta sitt eget ansvar för de avtal de tecknat och att regeringen omedelbart ska lägga ett nytt lagförslag på riksdagens bord så att intentionerna i dagens lagstiftning också blir lag.

Så gör om och gör rätt. Nu!

Sven-Erik Lindestam

kommunstyrelsens ordförande (S)

Söderhamns kommun