ÅSIKT

Vårt parti ser inte längre orättvisorna

S-politiker: Migrationsfrågan ligger som ett täcke över all diskussion

Foto: Foto: RIKSDAGEN/TT
Peter Persson och Lars Isaksson.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Åtta år med en moderatledd Regering har satt djupa spår i det svenska samhället.

Skattesänkningar om 140 miljarder har finansierats av för små anslag till välfärden och försämringar för arbetsbetslösa och sjuka. De så kallade jobbskatteavdragen har inte haft en jobbskapande effekt. Tvärtom ökade arbetslösheten och tillväxten minskade räknat per capita.

Massarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som biter sig fast har försvagatlöntagarnas ställning på arbetsmarknaden. Allt fler har otrygga jobb under helt orimliga villkor.

Vi upplever att det uppstått ett slags hål i vårt land. Viktiga frågor om en alltmer pressad arbetsmarknad, ökad fattigdom och brister i välfärden får ett alltför begränsat utrymme. Ibland får man en känsla av att Socialdemokrater inte vill, eller orkar, se de ökade klass-orättvisorna. I den miljön, när partierna trängs i mitten, skapas ett utrymme för högerpopulistiska partier.

Det är därför med djup oro vi ser opinionsutvecklingen för vårt parti. Valrörelsen präglades av retorik om ”att något håller på att gå sönder” men de politiska förslagen

var trots det försiktiga. Ett uselt val förklarades vara ett segerval och förväntningarna skruvades upp.

Visst pekar den nu antagna statsbudgeten i en annan riktning än den ekonomiska politiken under de borgerliga åren.

I stället för fortsatta skattesänkningar och nedskärningar i välfärden blir det nu viktiga satsningar på flera områden. Men i förhållande till behoven när det gäller bostadsbyggande, ökade investeringar i infrastruktur samt satsningar på sjukvård och annan välfärd är resurserna alltför begränsade.

Vi saknar också en tydlig målbeskrivning för reformpolitikens långsiktiga arbete. Ord som Jämlikhet och Solidaritet saknas i debatt och politik.

Vi var aktiva i kommun och landstingspolitik då Socialdemokraterna tvingades sanera ekonomin efter Bildt-regeringens haveri. Det var riktigt att då sätta mål om balans i budget, överskottsmål och budget-tak i förgrunden. Den politiska högern var inledningsvis emot den politiken. Men insåg senare att dessa ekonomiska restriktioner kunde användas för att begränsa reformmöjligheter och underlätta skattesänkningspolitik.

Socialdemokraterna måste nu sätta upp andra politiska mål. Det givna målet om Europas lägsta arbetslöshet 2020 är bra, men måste kompletteras för att öka i trovärdighet. Vi borde sätta upp mål för att minska klyftor och fattigdom. En tydlig utfästelse om välfärdens utveckling, inte minst vad gäller sjukvård och äldreomsorg borde utarbetas.

Migrationsfrågorna ligger som ett täcke över all politisk diskussion. Men är ju i verkligheten en del i utmaningarna för jobb och välfärdspolitik.

Socialdemokraternas opinionstapp handlar inte om vad Regeringen gör, utan ett missnöje med vad man inte gör. Den ekonomiska politiken måste omvandlas till att vara tjänare och inte herre. Reformer för ökad jämlikhet och vidgad solidaritet måste åter bli politikens mål.

Peter Persson

Riksdagsledamot (s)

Lars Isaksson

Tidigare landstingsråd och landstingsförbundets ordförande(S)

Båda från Jönköping

ARTIKELN HANDLAR OM