ÅSIKT

Även dieselbilarna behövs – för miljön

Replik från SPBI om miljöfordon

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ulf Svahn.

REPLIK. Miljöministern menar i en debattartikel i Aftonbladet nyligen att för mycket miljöbilspremier går till dieselbilar, som i stället borde gå till biogas och el. Det är ett resonemang som jag tror riskerar att leda tanken fel. Målet med politiska styrmedel måste vara att minska utsläppen av fossilt koldioxid, inte att peka ut enskilda tekniska lösningar. Det ska dessutom ske kostnadseffektivt, vilket ministern bortser ifrån.

Bensin och diesel är inte längre rent fossila bränslen. De är produkter där bioandelen och utsläppen av fossil koldioxid bör stå i fokus, inte produktnamnet. Både diesel- och Ottomotorn är tekniska lösningar för att förbränna ett bränsle och omvandla det till transportarbete. Detta bränsle kan vara fossil diesel eller bensin, men lika gärna ett biodrivmedel såsom rapsmetylester (RME) eller Hydrerade vegetabiliska oljor (HVO).

HVO är en diesel med förnybart ursprung, alltså ett biodrivmedel. Dagens diesel som tankas på bensinstationer är en blandning av fossil och förnybar diesel, oftast uppemot 30 procent förnybart. Detsamma gäller fordonsgasen som ministern tar upp, som varierar i andel naturgas vid sidan av biogas den innehåller.

En dieselmotor är betydligt effektivare än en Ottomotor: en Ottomotor kan använda uppåt 30 procent av energiinnehållet, en dieselmotor ca 40. Alternativen har dessutom olika klimateffekt. 2014 uppgick den koldioxidreducerande effekten till 81,3 procent för HVO, för biogasen 71,8.

I Sverige finns det ca 1,5 miljoner dieselbilar och ca 40 000 gasbilar. Det får alltså oerhört stor nytta att öka andelen biodrivmedel i dieseln, som dessutom kan använda redan befintliga depåer, tankbilar och bensinstationer. Detta sparar inte bara kapital, utan även miljön.

Det är dags att sluta ställa olika lösningar mot varandra för att minska klimatpåverkan från transportsektorn – olika insatser behövs. Med teknik- och konkurrensneutrala styrmedel och bedömningskriterier som enbart styr mot minskade klimatutsläpp vore mycket vunnet, både för miljön och för plånboken.

Ulf Svahn

Vd Svenska petrolium och biodrivmedelsinstitutet, SPBI

ARTIKELN HANDLAR OM