ÅSIKT

Även hedersbrotten bör straffas hårdare

Debattören: Straffa hedersbrott på samma sätt som hatbrott och grov kvinnofridskränkning

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Kvinnorörelser, politiker och enskilda individer har under decennier jobbat hårt för att vårt land ska vara det bästa landet för kvinnor att leva i. Kvittot på hårt arbete är att Sverige är ett av världens mest moderna och jämställda länder.

Samtidigt finns det delar av Sverige där detta inte märks. Enligt en nyligen gjord undersökning i segregerade områden (av föreningen varken Hora eller Kuvad) så får 83 procent av tjejerna inte ha killkompisar. 73 procent av tjejerna får inte inleda kärleksrelationer innan de gifter sig och 28 procent av tjejerna upplever att de kontrolleras "mycket hårt" av sina manliga släktingar och föräldrar.

Synen på kvinnors rättigheter och vår roll i samhället varierar från kultur till kultur. Dagens kulturrelativister var igår machokulturens främsta motståndare. I dag är tystnaden hos många av dem påtaglig.

Att inte erkänna att det i delar av Sverige finns en hederskultur som begränsar människors frihet och självbestämmande är att se mellan fingrarna. Att inte vara beredd att göra något åt det är att svika de utsatta.

På samma sätt som vi kämpat mot machokulturen behöver vi bekämpa hederskulturen. I Sverige har vi valt att kriminalisera brott som begås med särskilda motiv och mot särskilt utsatta personer. Brott som begås med homofobiska föresatser straffas hårdare och brott som begås i en relation av en man mot en kvinna straffas hårdare.

Det är dags att brott som begås med hedersmotiv är straffskärpande på samma sätt som hatbrott. Och att brott som begås som ett led i att upprätthålla familjens heder kriminaliseras på samma sätt som grov kvinnofridskränkning.

Motståndare till att kriminalisera hedersbrott påstår ofta att det kommer finnas stora bevissvårigheter i att visa att någon haft heder som motiv för brottet. Att någonting är svårt att bevisa kan inte leda till slutsatsen att inte kriminalisera det. Med det synsättet hade våldtäkt inte varit ett brott eftersom det typiskt sett är svårt att bevisa och antalet fällande domar är relativt lågt. Detta har inte hindrat feminister från att länge driva frågan om hur brottet på ett ännu bättre sätt kan spegla sunda och moderna värderingar genom en samtyckeslagstiftning.

Sverige har i en tid av krig agerat som en humanitär stormakt. Det ska vi vara stolta över. Men ett modernt och öppet samhälle är också ett samhälle i förändring. För frågor så som jämställdhet innebär detta att problembilden behöver breddas och inkludera fler än tidigare. För att fortsätta vara ett av världens mest jämställda länder måste kvinnors rättigheter i hela Sverige upprätthållas. Oavsett om du bor i Husby eller på Södermalm. Det är dags att lyfta blicken och se hela Sveriges jämställdhetsutmaningar. Att kriminalisera hedersbrott är ett steg på vägen.

Louise Meijer

Vice förbundsordförande, MUF

FAKTA

DEBATTÖREN

Louise Meijer.

Vice ordförande, Moderata ungdoms-förbundet, MUF

DEBATTEN

Lagen behöver ändras. Hederskulturen behöver bekämpas på samma sätt som machokulturen. Straffa hedersbrott på samma sätt som hatbrott och grov kvinnofridskränkning, skriver debattören.

ARTIKELN HANDLAR OM