ÅSIKT

Ta ert förnuft till fånga, regeringen

Rädda Barnen: Därför måste ni backa om tillfälliga uppehållstillstånd

Inger Ashing och Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Efter en tid av förhandlingar mellan partierna i riksdagen närmar vi oss slutpunkten för lagförslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Tyvärr ser vi framför oss att resultatet kan bli en politik där vi riskerar att barn används som levande pjäser i ett signalpolitiskt spel. EU har en viktig roll att spela, men det går inte att enbart hänvisa till att andra länders regeringar borde göra mer.

Vi kan konstatera att Sverige är på väg att göra ett stort och irreparabelt misstag. Lagförslagets syfte är att fungera avskräckande för människor på flykt. Men införandet av tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) kommer att få konsekvenser för hela samhället och leda till osäkerhet och ovisshet för de barn som kommer hit.

Lagförslaget kommer att drabba barn som många gånger upplevt traumatiska händelser i de länder de flytt ifrån och under sin flykt.

Barn på flykt behöver, och har rätt till, att få landa tryggt och att bli väl emottagna i ett säkert land. Men istället kommer barn och deras familjer, om förslaget går igenom, att landa i otrygghet och i en lång väntan. Ovissheten om framtiden och väldigt begränsade möjligheter till familjeåterförening försvårar etableringen och riskerar också att separera barn från sina föräldrar.

Den nya politiken kommer att leda till ökad byråkrati. Regeringen riskerar att slösa värdefulla samhällsresurser som istället borde gå till att ge människor i behov av skydd ett värdigt mottagande och en rättssäker prövning.

Redan i dag märks en stor oro hos de som söker asyl kring vad som gäller och vilka regler de kommer att omfattas av. Kommunanställda berättar att de upplever en ökad oro och ohälsa bland ungdomar som kommer ensamma. De är rädda att självskadebeteenden kan öka och att barnen tappar framtidstron.

Kartläggningar från andra länder visar att tillfälliga uppehållstillstånd leder till stress och ångest och en känsla av att inte kunna komma vidare i sina liv.

I en brittisk kartläggning berättar personer med tillfälliga tillstånd att de haft en konstant rädsla för att bli deporterade till hemlandet och svårigheter att få tillträde till arbete och utbildning. Så här säger en 17-årig kille om tillfälliga uppehållstillstånd till Rädda Barnen i Norge ”Om du har något som plågar dig, är du inte intresserad av att spela eller att leka med vänner! Jag tänker att den som inte har en plan för framtiden, är en död man”.

Resonemanget om TUT som en del av ett politiskt spel har inte regeringen tagit avstånd från. Tvärtom, senast under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen medgav ett statsråd att regeringen numera deltar i det signapolitiska spel som pågår i Europa. Det är oerhört beklagligt.

Ser regeringen och dess företrädare inte hur verkligheten ser ut? Lagförslaget saknar den politiska integritet och vilja  som uppvisades under hösten. Den omsvängning Miljöpartiet gjort i sina politiska vägval från den förra mandatperiodens migrationspolitiska överenskommelse till i dag är hissnande.

Överenskommelsen med den förra regeringen innehöll mycket tack vare Miljöpartiet en rad efterlängtade förbättringar för barn på flykt. Utifrån detta perspektiv är det för oss svårt att förstå hur man nu kan ställa sig bakom ett av de mest barnfientliga förslag vi sett på länge.

Rädda Barnen uppmanar nu regeringen att förhindra det lidande som den nya politiken kommer att innebära om det blir verklighet, både för individen, men också för tryggheten i mottagandet. Barn kommer att drabbas av de brister som redan finns. Sverige bör vara ett land som går före andra länder och ett land som tar barns rättigheter på allvar.

Det är dags att de politiker som gått till val på en human flyktingpolitik också levererar. Sverige ska inte delta i de europeiska spelen i stängda gränser. Vi vill uppmana alla riksdagspartier att ta sitt ansvar – stoppa tillfälliga uppehållstillstånd!

Elisabeth Dahlin

Generalsekreterare Rädda Barnen

Inger Ashing

Ordförande Rädda Barnen

 Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.