ÅSIKT

Internets snara död är en myt

Replik från Dataskydd.net om EU och internet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Amelia Andersdotter.
DEBATT

REPLIK. Christofer Fjellner skriver att EU stänger internet. Det visar på ett dåligt kunskapsläge bland svenska beslutsfattare gällande dataskydd.

Att dataskydd är viktigt för företag har lyfts på Aftonbladet debatt redan i oktober 2013. Dataskydd är något som kunder och anställda värderar högt. ”Av 13 undersökta ageranden är bristande kontroll av underleverantörers bruk av barnarbete samt bristande dataskydd de som ger starkast negativa reaktioner. /…/Dataskyddsfrågan utmärker sig då varken kommunikation eller andra åtgärder hjälper nämnvärt för att återfå ett förlorat förtroende,” skrev forskare från Handelshögskolan.

Forskarnas rekommendationer publicerades i en bok (Wahlund 2016) i januari. De sammanfaller med, eller går längre än, EU:s nya dataskyddslagar. Forskningen indikerar att de nya reglerna är otillräckliga, inte tvärtom.

Starkare regler mot direktreklam, för dataminimering och en rätt för konsumenter att få reda på när säkerhetsfel uppstått ger individer makt, inte tvärtom.

Tillväxt och jobb kan lika gärna uppstå i en digital sektor som gör säkra och dataskyddande tjänster. Faktum är att både säkerhet och dataskydd ibland är tekniskt svåra problem: här väntas inte bara tillväxt, utan ett behov av den höga tekniska kompetens som finns i Sverige.

Fjellner borde välkomna dataskyddsförordningen. Det borde även andra svenska politiker göra. En ekonomisk utveckling som går i de mänskliga rättigheternas ledband är en bra sak, inget annat.

Amelia Andersdotter

Ordförande, dataskydd.net

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt