ÅSIKT

Så kan flyktingar bli våra nya företagare

MP: Sverige har inte råd att slösa bort de nyanländas unika kompetenser

Foto: PERNILLA WAHLMAN
Sverige har inte råd att gå miste om den kraft som finns hos de flyktingar som nu söker sig till Sverige. Det måste bli lättare, och mindre krångligt, att starta företag. För nyanlända - och för alla andra, menar MIljöpartiets debattörer.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Sverige står inför en möjlighet av historiska mått. Aldrig tidigare har så många människor kommit till vårt land för att bygga upp sin framtid här. Bland dessa finns entreprenörer med erfarenhet av att driva företag, leda medarbetare och utveckla affärsmodeller.

Det är värdefull kompetens som Sverige inte har råd att slösa bort utan som ska tillvaratas för att skapa nya företag och fler arbetstillfällen.

Vi behöver stödstrukturer på individuell nivå som möjliggör för nyanlända invandrare att förverkliga sina företagsidéer. Därför föreslår Miljöpartiet insatser inom tre områden:

1. Upprätta snabbspår för nyanlända företagare

Snabbspår innebär att den nyanlände får ett program innehållande svenskundervisning, validering och arbetsmarknadsinsatser som är skräddarsytt utifrån sin egen yrkeskompetens. Regeringen har redan infört snabbspår för en rad olika yrken som läkare och sjuksköterskor, kockar och lärare. Vi vill skapa ett snabbspår för entreprenörer. Många av våra nyanlända har erfarenhet av att driva företag från sina gamla hemländer.

Kan vi tillvarata denna kunskap och underlätta för dem att driva företag även här skapar detta nya arbetstillfällen, dels åt företagarna själva, dels åt de personer de anställer.

I likhet med de andra snabbspåren bör dessa utformas i samverkan med företagarorganisationerna och relevanta myndigheter. Vi tänker oss att man parallellt med svenskstudier, till exempel skulle kunna få undervisning om villkoren för företagande i Sverige, samt ge deltagarna möjlighet att ha mentorer och delta i nätverksträffar.

2. Inrätta One-stop-shops för företagare

För den som vill starta eget är det många kontakter som behöver tas, till exempel med Skatteverket, Bolagsverket eller kommunerna. Behärskar man inte språket eller har vana av myndighetskontakter är detta särskilt tidskrävande. Därför vill Miljöpartiet inrätta så kallade ”one-stop-shops” där den som vill starta företag kan få hjälp med flera ärenden på samma plats.

Det kan handla om att fylla i och lämna in blanketter eller fråga om vilka tillstånd som krävs för att bedriva en viss verksamhet. Kontoren ska utvecklas i samverkan mellan myndigheter, regioner och kommuner och ska självklart vara öppna för alla oavsett bakgrund. Samlokaliserade myndigheter och företagsrådgivning finns redan i dag på många platser i Sverige men genom detta förslag ger vi myndigheterna ett tydligare uppdrag att tillsammans informera och hjälpa den som vill starta ett företag.

3. Översätt företagarblanketter

Det är inte alldeles enkelt att förstå myndighetssvenska. Trots det klarspråksarbete många myndigheter gjort krävs ofta en relativt hög språknivå för att tillgodogöra sig all information. Många yrken kräver inte perfekt svenska och byråkrati ska inte hindra yrkeskunniga från att göra det de är bäst på. Vi vill därför att Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter som hanterar företagarärenden ges i uppdrag att översätta företagarinformation och blanketter till de vanligaste språken bland nyanlända. Ett första steg skulle kunna vara att översätta företagssajten verksamt.se, till fler språk än svenska och engelska. 

Sverige får aldrig bli ett land som passiviserar människor eller låter sysslolöshet bli norm. Sverige ska i stället vara möjligheternas land där nyanlända företagare kan förverkliga sina drömmar och samtidigt bidra till landets välfärd.

Entreprenörer brukar sällan hindras av nationsgränser, däremot bromsas de ofta av svårnavigerad byråkrati.

Miljöpartiet vill bygga ett samhälle som främjar och tillvaratar företagarandan. Vi vill frigöra kraften hos nyanlända entreprenörer och se till att fler får chansen att bygga Sverige starkare.

Maria Ferm

Elisabet Knutsson

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Maria Ferm

gruppledare i riksdagen, talesperson för migration och lika rätt (MP)

Elisabet Knutsson

näringslivspolitisk talesperson (MP)

DEBATTEN

I dag samlas Miljöpartiet i Malmö, Västerås och Härnösand. Rubriken är: Nu bygger vi ut Sverige! Och diskussionen kommer att handla om hur Sverige ska kunna ta emot fler människor på flykt. Här är tre konkreta förslag som ska hjälpa nyanlända att bli entreprenörer.