ÅSIKT

Gärna flexpension – för dem som vill ha

Almega öppnar för ny pensionlösning för en halv miljon i tjänstesektorn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Almegas vd Anna-Karin Hatt öppnar nu för flexpension för de 500 000 som arbetar i de tjänsteföretag organisationen företräder, men med ett villkor – den ska vara frivillig.
DEBATT

DEBATT. I den pågående avtalsrörelsen har flera av Almegas fackliga motparter, däribland Unionen och Sveriges Ingenjörer, rest krav på att vi i tjänstesektorn borde införa samma lösning för så kallad flexpension som flera andra delar av arbetsmarknaden redan accepterat.

Från Almegas sida har vi tagit till oss av det våra fackliga motparter framfört till oss sedan avtalsrörelsen 2013. Vår uppfattning är att vi numera står varandra så pass nära att vi vid förhandlingsbordet borde kunna enas om en bra lösning, som passar både tjänsteföretagens medarbetare och tjänsteföretagens behov.

Den modell för flexpension som Unionen och Sveriges Ingenjörer sagt att de vill införa också på våra avtalsområden skulle innebära att vi som parter kom överens om att alla anställda skulle avstå från en löneökning om 0,5 procentenheter mot att de istället skulle få dessa 0,5 procentenheter i en extra pensionsavsättning.

Syftet med förslaget är att möta de behov som finns när det gäller att förbättra medarbetarnas pension, bland annat mot bakgrund av att vi lever allt längre och hur pensionssystemet i övrigt har utvecklats. Från Almegas sida delar vi fackens analys om att pensionerna kan behöva stärkas framöver.

I den förra avtalsrörelsen, 2013, var vi inte beredda att göra detta. Men efter att ha lyssnat in våra fackliga motparter har Almega i årets avtalsrörelse lagt fram förslag till våra fackliga motparter om att vi i våra gemensamma kollektivavtal ska skriva in att medarbetarna ska få rätt att göra en extra avsättning till pension. Den enda substantiella skillnaden mot det förslag facken lagt fram är att den anställde själv skulle få välja om han eller hon vill göra en sådan avsättning, eller istället få ut de pengarna som lön.

Genom att göra flexpensionen valbar för den enskilde medarbetaren vill vi utveckla systemet med flexpension så att det tar större hänsyn till den enskildes behov och livssituation. För många medarbetare skulle det säkert vara önskvärt och fullt rimligt att sätta av endel av sin lön eller löneökning för att få en något högre pension i framtiden. Men andra medarbetare skulle kanske hellre, i vissa perioder av livet, vilja få ut de pengarna som lön för att t.ex. kunna amortera ner sina bostadslån.

Om vi, tillsammans med våra fackliga motparter, ska införa en ny pensionslösning för medarbetarna på tjänsteföretagen är det viktigt att den är så bra som möjligt, både för medarbetaren och för tjänsteföretagen.

Genom att göra pensionslösningen valbar kan alla medarbetare som vill ha flexpension få det, samtidigt som den som av olika skäl inte vill prioritera det just då kan välja att istället få ut de pengarna som lön.

Vi vill tillsammans med våra fackliga motparter utveckla den flexpension som finns på andra områden så att den blir mer anpassad till tjänstesektorns företag och medarbetare. Vår utgångspunkt i det är att medarbetarna i tjänstesektorn ska kunna öka sina pensionsavsättningar och förstärka sin pension. Om det är vi helt överens med våra fackliga motparter.

Det enda som i dagsläget tycks skilja oss och facken åt i denna fråga är huruvida medarbetarna själva ska få välja om de vill utnyttja rätten till extra pensionsavsättning eller istället få lite högre lön. För många tjänstemän borde det vara en välkommen möjlighet. Därför vill vi fortsätta föra konstruktiva förhandlingar som ger våra medlemsföretags medarbetare, och fackens medlemmar, en fördelaktig möjlighet att kunna förstärka sin pension.

Anna-Karin Hatt

VD, Almega

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt

Almega

Pension