ÅSIKT

SD, S och LO i allians – mot nya enkla jobb

Löfven, Åkesson och facket blundar för Sveriges stora integrationsutmaning, menar Erik Ullenhag (L)

i en ohelig allians drömmer sig Löfven, Åkesson och Thorwaldsson tillbaka till folkhemmet. Men globaliseringen ställer krav på en arbetsmarknad som fungerar annorlunda än i gårdagens Sverige, skriver Liberalernas Erik Ullenhag.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Reaktionerna på Liberalernas förslag om startjobb för unga och nyanlända lät inte vänta på sig. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och LO tog samtliga avstånd från förslaget.

Stefan Löfven, Jimmy Åkesson och facket väljer därmed att blunda för den stora integrationsutmaning Sverige står inför. Konkreta förslag för att se till att människor som flytt till vårt land ska komma i arbete avvisas reflexmässigt i en ohelig allians av dem som drömmer sig tillbaka till folkhemmet. Globaliseringen ställer krav på en arbetsmarknad som fungerar annorlunda än i gårdagens Sverige.

Sverige har tagit ett stort medmänskligt ansvar i en svår tid. För att integrera alla människor som nu sökt sig en fristad i Sverige krävs stora insatser. Arbetsförmedlingen beräknar att gruppen utrikes födda snart kommer utgöra hälften av alla arbetslösa i Sverige.

På kort sikt är det viktigaste att snabbt korta handläggningstiderna. Regeringen har flaggat för att asylsökande kan behöva vänta upp till två år på besked om att få stanna i Sverige. En sådan väntan riskerar att slita sönder människor. Därför behövs ett snabbspår för asylsökande syrier som får stanna och även en förenklad process för asylsökande som får avslag.

På längre sikt är det viktigaste att se till att människor, även de med lägre utbildning, så snabbt som möjligt får ett arbete och en möjlighet att bidra i det nya landet.

Konjunkturinstitutet, EU-kommissionen, OECD, IMF och Finanspolitiska rådet har alla pekat på att de höga ingångslönerna i Sverige försvårar integrationen. Därför har Liberalerna presenterat idén att unga och nyanlända ska kunna få startjobb som sänker trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden. Startjobb halverar lönekostnaden för arbetsgivaren och lönen är mellan 14 000 och 16 000 kronor.

De som har en utbildning eller en relevant yrkeserfarenhet med sig måste snabbt få möjlighet att översätta den utländska examen till svenska förhållanden. Här fullföljer den nya regeringen på ett positivt sätt de satsningar Alliansregeringen inledde på validering och kompletterande utbildningar. Men den stora utmaningen är inte att sysselsätta de syriska läkarna, utan i stället hur de runt hälften av de nyanlända som saknar gymnasieutbildning ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Därför har alla fyra Allianspartier nu presenterat förslag för att trösklar till arbetsmarknaden ska sänkas. Mot oss står en koalition med Åkesson, Löfven och LO som inte gör annat än att kritisera förslagen. Det kommer inga förslag om hur nyanlända med lägre utbildning ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Det är bra att Sverige är ett invandringsland och att människor söker sig hit. De som nu flytt krigets Syrien kan med rätt reformer bidra till att vi blir ett rikare land.

Men det förutsätter att vi för en politik som möter de utmaningar Sverige står inför.

Den allians som nu bildats mellan SD och S som blundar för den verkliga integrationsutmaningen och vägrar sänka trösklarna in på arbetsmarknaden riskerar att göra att politiken, i stället för att ta tillvara möjligheten som de människor som flytt hit är, skapar ett stort utanförskap.

Erik Ullenhag

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

FAKTA

DEBATTÖREN

Erik Ullenhag

Gruppledare i riksdagen (L)

DEBATTEN

Allianspartierna presenterar förslag för att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Men möts av en ohelig koalition med SD, S och LO, menar debattören.