ÅSIKT

Medierna väljer rasisternas väg

Debattörerna: Flöden, flyktingkris och illegala – tidningarnas ordval ger falsk bild av verkligheten

Svenska tidningar väljer i dag ord som avhumaniserar flyktingar och sätter fokus samma saker den nationalistiska högern vill fokusera på. Ordval kan tyckas vara en detalj – men det spelar stor roll eftersom de präglar vår bild av verkligheten, skriver debattörerna.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. På en presskonferens efter EU-toppmötet i tisdags meddelade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att ”den illegala migrationens dagar är över”.

EU ska nu återsända alla ”irreguljära migranter” som kommit till de grekiska öarna från Turkiet. Samtidigt ska man på mer ordnade vägar ta en viss kvot syriska flyktingar från Turkiet.

Med sitt uttalande antyder Tusk, som så många andra europeiska politiker, att flyktingarna som med risk för sina egna liv kommer över havet är illegala.

Så är det inte.

Inte alls.

Enligt FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna, artikel 13 och 14, har alla människor rätt att fly och söka asyl i ett annat land. En flykting kan med andra ord inte vara illegal.

Hur en flykting tar sig till gränsen är en helt annan fråga. Det betyder inte heller att alla flyktingar har rätt att få asyl. Den frågan måste prövas av mottagarlandet. Reglerna för vem som får asyl varierar kraftigt mellan länderna inom EU, men det finns inget illegalt i själva flykten. Det är och kommer att förbli en mänsklig rättighet att fly undan krig, förtryck och förföljelse.

Tyvärr är det få som har ifrågasatt Donald Tusks uttalande. De breda massmedierna har utan vidare eftertanke accepterat hans beskrivning av flyktingarna som ”illegala”.

Tyvärr är detta en del av en trend, där massmedierna använder ord som blir en anpassning till den nationalistiska och rasistiska högerns agenda.

En ny rapport från Tankesmedjan Tiden (Ordval som avgör) som kommer ut i dag visar hur nyhetsrapporteringen i Sveriges största dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, under några undersökta veckor i november 2015 valde ord i sina texter som avhumaniserade flyktingar och satte fokus på de saker den nationalistiska högern vill fokusera på.

Flyktingar beskrevs som migranter, trots att detta har en helt annan innebörd än att vara flykting, antalet flyktingar beskrevs som ”okontrollerat” och flyktingarna själva i termer av ”flöden”. Rapporteringen om flyktingarna sattes samman med traditionella säkerhetshot, som terrorattentat. Som läsare fick man intrycket att ”flyktingkrisen” och terrorattentaten i Paris var lika viktiga och hotade EU lika mycket. Under undersökningsperioden på två veckor, användes ordet ”flyktingkris” närmare 150 gånger. Men av de 76 artiklarna på temat ”flyktingkrisen” handlade bara två om krisen utanför Sverige och EU.

”Krisen” handlade med andra ord inte om flyktingsituationen i Syrien och dess närområde, utan om oss själva och våra villkor i Sverige.

Själva ordvalet kan tyckas vara en detalj i sammanhanget, men det spelar stor roll eftersom vårt sätt att beskriva verkligheten också präglar vår bild av den. Genom att beskriva båtflyktingen som illegal säger man något om hela flyktingfrågan i dagens allt mer xenofobiska Europa. Genom att definiera ”krisen” som vår kris, inte flyktingarnas, hamnar fokus på de minst utsatta. Att tala om ”flöden” ger intrycket av en avhumaniserad våg som går att dämpa eller släppa fram. Men var finns människan i detta flöde?

Och när Donald Tusk säger att EU nu stoppat det ”illegala” och ”okontrollerade” flödet beskriver han i praktiken flyktingarna på samma sätt som den nationalistiska och rasistiska högern. Som något skumt, ljusskyggt och olagligt.

Skillnaden mellan att säga ”illegal flykting” och ”skyddsbehövande flykting” är förstås milsvid och de båda uttrycken ger helt olika bilder av vilket problem vi står inför.

Att Donald Tusk väljer vissa ord har en politisk förklaring, men våra massmedier? De borde kunna hålla rätt på sin vokabulär.

Jesper Bengtsson

Sirin Kara

Torsten Kjellgren

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

FAKTA

DEBATTÖRERNA

Jesper Bengtsson

Chefredaktör, Tiden

Sirin Kara

Utredare, Tiden

Torsten Kjellgren

Utredare, Tiden, och grundare av IT for Children

DEBATTEN

Debatten om flyktingsituationen har förflyttats. Politiker - och massmedier – väljer nya ord för att beskriva verkligheten. Ord som avhumaniserar flyktingar – precis som den nationalistiska högern önskar, skriver debattörerna.

ARTIKELN HANDLAR OM