ÅSIKT

Vi riskerar asylkaos – mitt i vår semester

Kent Ekroth (SD): Karens för ID-kontroller äventyrar Sveriges säkerhet och allmänna ordning i landet

ID-kontrollernas syfte har varit att hålla koll på vilka som kommer till landet och söker asyl. Om kontrollerna upphör under två veckor är det troligt att just de personer som man försökte att stoppa utnyttjar möjligheten, skriver debattören.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Kent Ekeroth, riksdagsledamot (SD), kriminalpolitisk talesperson.

DEBATT. ID-kontroller vid Sveriges gräns är något som borde varit självklart sedan länge. Att veta vem som tar sig in i landet och dessutom kunna hindra folk från att göra det borde vara en stats skyldighet.

ID-kontrollerna upphör dock att gälla from den 4 juli. Enligt bestämmelsen om karenstid i den tillfälliga lagen om ID-kontroller kan de återupptas först efter två veckor.

Sverigedemokraterna är starkt kritiska till att en karenstid överhuvudtaget finns i lagtexten därför att den underminerar hela syftet med ID-kontrollerna.

Det är troligt att människosmugglare ska anpassa sin verksamhet efter karensperioderna för att smuggla personer utan ID-handlingar till Sverige. Redan under behandlingen av lagförslaget uttryckte Lagrådet liknande farhågor.

Det uttalade syftet med ID-kontrollerna har varit att hålla koll på vilka som kommer till landet och söker asyl. Om kontrollerna upphör under minst två veckor är det mycket troligt att just de personer som man försökte att stoppa från att komma till Sverige kommer att utnyttja den möjligheten.

Dessutom infaller avbrottet under semestertid då det blir ännu svårare för det offentliga Sverige att samla resurser för att hejda den nya, självförvållade krisen. Gränspolisen bedömer att man kommer att ha problem vid en kraftigt ökad inströmning av migranter under karenstiden. Bestämmelsen om karenstid i den tillfälliga lagen är ett tydligt exempel på hur regeringen motarbetar sig själva i invandringsfrågan.

Redan under de första två månaderna 2016 har över 100 000 migranter kommit till EU genom Grekland. Om trenden håller i sig, vilket det finns alla anledningar att anta, blir det mångdubbelt fler till sommaren.

Tidigare erfarenhet visar att en betydande del av dem kommer att söka sig till Sverige. Med andra ord riskerar man en upprepning av fjolårets asylkaos - men nu pressat ihop i två veckor.

Vi anser att bestämmelsen om karenstid äventyrar Sveriges säkerhet och innebär en allvarlig fara för den allmänna ordningen i landet.

Därför lägger vi fram idag ett förslag till ett utskottsinitiativ för att ändra den tillfälliga lagen och ta bort karenstiden innan den infaller.

Bollen ligger nu hos moderaterna och övriga allianspartier - men även hos regeringspartierna: ska de stå för sina ord om en mer ansvarsfull invandringspolitik och stödja vårt förslag eller är de beredda att acceptera allvarliga säkerhetsrisker som folkmassor vandrande längs motorvägar över gränser utan någon kontroll för med sig?

Resultat av förhandlingen om förslaget i justitieutskottet kommer att ge ett tydligt svar på den frågan.

Kent Ekeroth

Häng med i migrationsdebatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM