ÅSIKT

Att kassören kommer undan är obegripligt

Professor i civilrätt: Revisorerna missar helt den större frågan om verksamheten i Metropol Paris

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Daniel Stattin.
DEBATT

DEBATT. Den 31 maj beslutade Kommunals kongress att vägra ansvarsfrihet för förbundsordföranden och två styrelseledamöter som suttit i det skandalomsusade bolaget Lyrans styrelse. Vad betyder egentligen ett sådant beslut?

Låt oss först titta på skälen för beslutet. Styrelsen för Kommunal är kollektivt ansvarig för all verksamhet. Naturligtvis kan inte alla styrelseledamöter samtidigt sköta alla uppgifter, utan vissa uppgifter behöver delegeras. Genom att utse två av Kommunals styrelseledamöter till att ingå i Lyrans styrelse har det skett en sådan delegation av ansvar. Enligt Kommunals stadgar har därutöver förbundsordföranden ett övergripande ansvar för all verksamhet i förbundet och förbundskassören ansvar för ekonomiska frågor.

I revisionsberättelsen klargör Kommunals revisorer att Lyrans restaurangverksamhet Metropol Paris gjort avsevärda förluster – mer än 100 miljoner kronor under några år. Trots påpekanden verkar varken de två styrelseledamöter som satt i Lyrans styrelse eller någon annan av Kommunals styrelseledamöter ha agerat.

Revisorerna har rätt när de framhåller att de som satt i Lyrans styrelse haft ett särskilt ansvar. Men övriga styrelseledamöter har haft ett så kallat kontrollansvar, det vill säga att kontrollera om allt stod rätt till. Ett särskilt stort kontrollansvar har vilat på förbundsordföranden och förbundskassören.

Även förbundsordföranden får kritik för att inte ha följ upp verksamheten i Lyran. Däremot nämner revisorerna överhuvudtaget inte förbundskassören – något som jag för egen del tycker är helt obegripligt. Effekten av det är dels att förbundskassören inte kan drabbas av något skadeståndsansvar gentemot Kommunal, dels att en eventuell skadeståndsprocess mot andra personer blir mer komplicerad.

Revisorernas kritik riktas mot att verksamheten i Lyran inte följts upp. Däremot missar revisorerna helt den större frågan om verksamheten i Metropol Paris överhuvudtaget är förenlig med Kommunals stadgar.

Om man ser förlusterna som ett resultat av ett stadgebrott – mer än bristande övervakning av Metropol Paris – uppkommer frågan varför Kommunals styrelse stillatigande låtit verksamheten fortgå.

Vad innebär då tisdagens beslut? Först och främst är det ett uttalande att kongressen inte har förtroende för några personer i den tidigare förbundsstyrelsen. I förlängningen innebär det att Kommunal håller frågan om skadeståndsansvar öppen mot de tre personer som vägrades ansvarsfrihet.

Som jag ser det innebär det också att den nya styrelsen fått ett direktiv från kongressen att överväga om rättsliga åtgärder skall vidtas.

Daniel Stattin

Professor i civilrätt, särskilt associationsrätt

Uppsala universitet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Kommunal