ÅSIKT

Det handlar om att värderingar utmanas

Replik från M om Moderaternas taktik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Andreas Norlén (M)
DEBATT

REPLIK. Moderaterna är tydliga med att vårt samhälles värdegrund är en viktig del av det som gör att Sverige håller ihop. Svenska värderingar utmanas dock på flera områden: Jämställdheten hotas av fundamentalistiska krafter i utanförskapsområden, tjejers och killars individuella frihet hotas av hedersförtryck och yttrandefriheten försämras av hat och hot mot medier och journalister.

Att vi lyfter dessa frågor tar Rouzbeh Masarrat Agah som ett angrepp på invandrare i utanförskapsområden och vill i stället tala om åtgärder mot social oro.

Värderingsdebatten handlar dock om något annat: Att svenska, demokratiska värderingar utmanas av människor som anser att män är överordnade kvinnor och att släktens ”heder” är överordnad individens frihet. Då är problemet inte social oro, utan benhård social kontroll.

Jobb är en viktig väg in i samhället, men räcker inte. Det behövs både en värderingsdebatt och konkreta reformer. Moderaternas plan för ett starkare Sverige innehåller förslag som ger fler möjlighet till jobb och försörjning, som stärker kunskaperna i skolan och som ökar tryggheten. Därutöver krävs att samhällets värdegrund görs tydlig, för att den som är ny i vårt land ska ta den till sig.

När Rouzbeh Masarrat Agah likställer infödda och invandrade svenskars utanförskap, säger han att allt handlar om ekonomi. Då osynliggör han de kvinnor och ungdomar som förtrycks till följd av kulturella eller religiösa normer – och som därmed förhindras att fullt ut bli en del av det svenska samhället. Vi vill att svenska värderingar om jämställdhet och frihet ska gälla för alla som bor i Sverige, oavsett var. Vad vill Rouzbeh Masarrat Agah – egentligen?

Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle