ÅSIKT

Ikea i ständig dialog för bättre arbetsmiljö

Replik från Ikea om fackets roll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Petra Hesser, Ikea Group HR Manager.
DEBATT

Replik på debattartikeln "Ikea besudlar sitt och Sveriges rykte", från den 24 juni.

REPLIK. Ikea för en nära dialog med medarbetare och med de fackföreningar som representerar dem. Vi är måna om våra medarbetares fulla rättighet att själva välja att gå med i facket, eller avstå, utan oro för repressalier, hot eller trakasserier.

Vi stödjer de åtgärder som Ikea i USA har tagit för att försäkra sig om att våra ledare där lever upp till våra principer för facklig anslutning.

Principer som understryker att valet att gå med eller inte gå med i facket endast ligger hos medarbetaren – inte hos Ikea och inte heller hos facket. Därför har Ikea USA efterfrågat en anonym omröstning så att de berörda medarbetarna på Ikea Stoughton ska få utöva sin rätt att välja. Ikea USA har också tydligt deklarerat att de kommer att respektera utfallet av röstningen och förbundit sig att föra dialog med UFCW om medarbetarna skulle välja att ansluta sig.

Vi håller inte med om de anklagelser som framförts och för att besvara dessa, och därmed skydda våra medarbetares rätt till en rättvis omröstning, inkom Ikea USA under förra veckan med ett brev till National Labor Relations Board (NLRB).

NLRB:s opartiska bedömning blev att det inte fanns anledning till att ställa in, utan låta omröstningen fortgå som planerat den 27 juni. De preliminära resultaten visar att majoriteten av medarbetarna inte önskar facklig representation. För Ikea är det viktigt att medarbetarna gavs möjligheten att uttrycka detta.

Ikea kommer fortsatt att sträva efter att skapa en allt bättre arbetsplats i samarbete och dialog med medarbetarna – och facket.

Petra Hesser, Ikea Group HR Manager