ÅSIKT

Även vi måste lyssna på människors oro

Tomas Tobé (M): Att säga att det är väljarna det är fel på håller inte heller i Sverige

Det behövs ett politiskt ledarskap som lyssnar till människors oro och missnöje – och som tar tag i samhällsproblemen med konkreta och verkningsfulla reformer, skriver Tomas Tobé.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. Det amerikanska folket har fattat sitt beslut och Donald Trump blir USA:s nästa president. Det är ett val och en kandidat det naturligtvis finns många åsikter kring. Samtidigt är det ett valresultat vi självklart måste förhålla oss till.

Hur Donald Trump kommer att agera som vald politiker vet vi inte i dag. Det är ett uppdrag han aldrig tidigare haft. Därför är det för tidigt att säga hur Trumps agenda kommer att se ut, och om hans anmärknings-värda uttalanden under kampanjen kommer omsättas i konkret politik, samt vad Trump som president på sikt betyder för till exempel säkerhetsläget och ekonomin. Därför är det viktigt att nu inte dra förhastade slutsatser.

Samtidigt kan valkampanjen i USA, som har varit både hätsk och hatisk, ifrågasättas. Det har varit ett tonläge som till exempel vi i Sverige tacksamt nog är ovana med. Men det är också en valrörelse där det allmänna missnöjet varit påtagligt. Många känner att utvecklingen är på väg åt fel håll vad gäller möjligheterna att komma till sin rätt och utsikterna för jobb och egen försörjning. Krig och konflikter, ett allt aggressivare Ryssland och terrorism är delar som bidrar till att oron och osäkerhet i omvärlden är stor. Tryggheten på hemmaplan utmanas.

Det ställer krav på politiskt ansvarstagande att ta det missnöjet och den oron på allvar och presentera lösningar på samhällsproblemen. Det amerikanska valresultatet visar på att de etablerade politikerna inte varit lyhörda för den här utvecklingen. Och det gäller inte bara i USA utan i allra högsta grad även inom Europa och här i Sverige.

Britternas beslut att lämna EU är ett exempel som uttrycker den utbredda besvikelse som funnits runt samarbetet. Bland annat över att EU inte lyckats hantera flyktingkrisen eller klara jobb och konkurrenskraft tillräckligt väl. Även här har EU-ledarna och de etablerade partierna inte erkänt de allvarliga bristerna och lösningar har uteblivit. 

För Sveriges del ser vi exempelvis att en majoritet upplever att Sverige är på väg åt fel håll. Att motsvarande upp emot en miljon människor befinner sig i utanförskap och bidragsberoende, omfattande utmaningar till följd av flyktingmottagandet och bristande integration, skolor som inte klarar sitt uppdrag och problematiken i utanförskapsområdena såväl som kriminella som uppvisar allt större hänsynslöshet är allvarliga samhällsproblem.

Det handlar inte om att svartmåla, utan om att utgå från verkligheten och människors vardag.

Att möta detta genom att säga att det är väljarna det är fel på eller att det skulle vara surrealistiskt att människor inte är mer nöjda och samtidigt välja att blunda för samhällsproblemen är inte hållbart. Det riskerar bara att minska sammanhållning och framtidstro än mer. Det är också en inställning som urholkar tilliten till samhället och reducerar förtroendet för konstruktiva lösningar.

I stället behövs ett politiskt ledarskap som lyssnar till människors oro och missnöje – och som tar tag i samhällsproblemen med konkreta och verkningsfulla reformer.

Här har det politiska Sverige ett stort ansvar. Vi moderater har omprövat vår politik, med utgångspunkt i människor och samhällsproblem. Det lägger grunden för politiska reformer som ser till att Sverige fungerar – en plan för ett starkare Sverige. Det arbetet kommer att behöva fortsätta för att bryta utvecklingen och bygga förtroende – där människors känner att deras oro tas på allvar.

Tomas Tobé, partisekreterare (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Elektorsrösterna är nyckeln – vi förklarar USA:s valsystem