ÅSIKT

Kvinnor lever farligt vid separationer

Ledamöter i expertgruppen Lex Lotta: Våld mot kvinnor måste tas på större allvar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. I tingsrättens dom framkommer det att Vesna tagit beslutet att bryta upp från sin man eftersom han ”bråkade mycket med henne”. Hennes föräldrar stöttade henne i det beslutet men hade inte kännedom om huruvida det förekommit våld i relationen eller inte. Vi vet sedan tidigare att en av de farligaste situationerna för kvinnor är när de bryter upp från en man, speciellt om den mannen använder våld i relationen.

I socialstyrelsens dödsfallsutredningar kan vi läsa att ”I de ärenden som rör vuxnas dödsfall är samtliga brottsoffer kvinnor och samtliga gärningsmän män. I tio av tolv ärenden var brottsoffer och gärningsman nuvarande eller före detta makar eller sammanboende. I flera av dessa ärenden framgår det att en separation eller skilsmässa utgör motivet eller en del av motivet till gärningen.”

Vi kan inte veta hur parets relation sett ut under de 12 år som de varit gifta, om Vesna varit utsatt för våld tidigare eller inte. Våld i nära relationer sker ofta i det tysta.

Vi vet dock att maken utsatte Vesna, deras gemensamma barn samt Vesnas föräldrar och bror för våld tio dagar innan mordet i samband med att han fick veta att Vesna ville skiljas. Detta gränsöverskridande våld bör vara en tydlig varningssignal och situationen bör tas på största allvar eftersom även ett barn utsatts för fysiskt våld samt bevittnat våld mot närstående.

Samhällets bristande skydd för kvinnor som riskerar att utsättas för allvarligt våld:

Vi vet inte vilken inställning till maken och till våldet som Vesna uttryckt till myndigheter eller om hon erbjudits skydd men vi vet att både hon och maken hade kontakt med polis och kriscentrum under de tio dagarna mellan misshandeln och mordet. Vi måste därför fråga oss vad som gjorde att Vesna och hennes barn inte fick ett bättre skydd? Gjordes någon riskbedömning utifrån kontakten med maken eller Vesna? Vilka skyddsåtgärder erbjöds Vesna?

Vesnas pappa säger i en artikel från Aftonbladet att ingen kunde tro att något så allvarligt skulle kunna hända. Hans inställning är förståelig. Vem tror att någon som varit en del av ens familj i tolv år skulle kunna mörda ens dotter? Vid de flesta allvarliga brotthändelser uttalar sig bekanta i media på liknande sätt. Ingen trodde att den skyldige var kapabel till något så grovt.

Det är därför det aldrig ska läggas på den enskilde eller dess anhöriga att göra riskbedömningar över situationen. Det måste ske av kunnig personal hos våra myndigheter och rekommendationer för skyddsåtgärder måste utredas snabbt både av polis och socialtjänst. I fall där barn riskerar att utsättas eller att förlora en förälder är detta självklart av största vikt.

Alla fall av dödligt våld mot kvinnor måste utredas. Expertgruppen Lex Lotta kraftsamlar nu för att arbeta fram ett förslag om hur arbetet att utveckla granskningar av dödligt våld mot kvinnor ska genomföras. Sådana utredningar måste ges resurser och befogenheter till att utreda myndigheternas arbete för att identifiera systemfel och ge förslag på utveckling inom socialtjänst, polis, rättsväsende och kriminalvård.

Beatrice Unander-Scharin, Socionomer Utan Gränser

Maria Hallenius Henrysson, Socionomer Utan Gränser